Asistenčné služby Komunálnej poisťovne

Asistenčné služby Komunálnej poisťovne sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Komunálnu poisťovňu môžete kontaktovať zo Slovenska (aj na skrátené tel. číslo) aj zo zahraničia.

Komunálna poisťovňa – kontakty zo Slovenska zo zahraničia
Kontakt pri povinnom zmluvnom poistení 18 118 +421 2 6353 2236
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 4364 1037
Komunálna poisťovňa infolinka (pracovné dni od 8:00 do 17:00) 0800 112 222
Poistná udalosť 0850 111 566 +421 2 5262 7282

PZP asistenčné služby Komunálnej poisťovne

PZP Komunálnej poisťovne ponúka asistenčné služby k obidvom variantom krytia (Garant Plus aj Eurogarant Plus) prostredníctvom spoločnosti Global Assistance Slovakia. Asistenčná služby je technická, predcestovná, administratívno-právna a lekárska. Variant Eurogarant Plus má širší rozsah asistenčných služieb ako aj vyššie limity plnenia.

V prípade potreby rozsiahlejších asistenčných služieb alebo vyšších limitov plnenia je však možné priplatiť si aj rozšírený balík. Vybrať si môžete z dvoch variantov asistenčných služieb (Špeciál Plus a Optimum Plus).

Základné asistenčné služby

V rámci asistenčných služieb má poistená osoba pri nepojazdnosti vozidla v dôsledku škodovej udalosti, dopravnej nehody alebo poruchy na území Slovenskej republiky nárok na:

 • spojazdnenie vozidla na mieste po dopravnej nehode prostredníctvom výjazdu odborného opravára, ktorý je bezplatný (náklady nad 1 hod. práce a materiál hradí poistený)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla (pokiaľ nie je možné ho opraviť na mieste) po dopravnej nehode do najbližšieho servisu alebo miesta uskladnenia, maximálne do sumy 105 EUR pre vozidlá do 3,5 t
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dopravnej nehode, maximálne na 7 dní (10 dní pri variante Eurogarant Plus) v sume 7 EUR/deň
 • opravu defektu na mieste v maximálnej sume 50 EUR
 • zabezpečenie otvorenia vozidla a výmenu zámky pri strate kľúčov v maximálnej sume 50 EUR (náklady na novú zámku hradí poistený)
 • zabezpečenie vyprázdnenia nádrže a prečerpania správneho paliva pri zámene paliva v maximálne sume 50 EUR (105 EUR pri variante Eurogarant Plus; palivo hradí poistený)
 • dovoz núdzového množstva paliva pri jeho minutí počas jazdy v maximálnej sume 50 EUR (palivo hradí poistený)
 • pri oprave po dopravnej nehode dlhšej ako 8 hodín alebo po odcudzení vozidla ubytovanie (1 noc, maximálne v sume 70 EUR) alebo návrat do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie do cieľového miesta (vlakom II. triedy, autobusom, zabezpečeným náhradným vozidlom na max. 24 hodín, taxíkom do výšky maximálne 100 EUR pri oprave)

Pri dopravnej nehode alebo poruche v zahraničí má poistená osoba nárok na poskytnutie finančnej pôžičky na opravu vozidla. Poskytuje sa v hotovosti v požadovanej mene, maximálne však do výšky ekvivalentu 500 EUR (1 000 EUR pri variante Eurogarant Plus). Podmienkou ale je, že na území Slovenskej republiky tretia osoba uhradí požadovaný finančný obnos v EUR.

Rozšírené asistenčné služby

Variant Eurogarant Plus navyše v zahraničí poskytuje:

 • spojazdnenie vozidla na mieste po dopravnej nehode prostredníctvom výjazdu odborného opravára, ktorý je bezplatný (náklady nad 120 EUR práce a materiál hradí poistený)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla (pokiaľ nie je možné ho opraviť na mieste) po dopravnej nehode alebo poruche do najbližšieho servisu alebo miesta uskladnenia, maximálne do sumy 120 EUR pre vozidlá do 3,5 t
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dopravnej nehode alebo poruche, maximálne na 10 dní v sume 13 EUR/deň
 • opravu defektu na mieste v maximálnej sume 50 EUR
 • zabezpečenie otvorenia vozidla a výmenu zámky pri strate kľúčov v maximálnej sume 50 EUR (náklady na novú zámku hradí poistený)
 • zabezpečenie vyprázdnenia nádrže a prečerpania správneho paliva pri zámene paliva v maximálne sume 120 EUR (palivo hradí poistený)
 • dovoz núdzového množstva paliva pri jeho minutí počas jazdy v maximálnej sume 50 EUR (palivo hradí poistený)
 • pri oprave dlhšej ako 8 hodín alebo odcudzení vozidla ubytovanie na 2 noci v maximálnej sume 70 EUR/noc alebo návrat do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie do cieľového miesta (vlakom II. triedy, autobusom, zabezpečeným náhradným vozidlom na max. 48 hodín pri oprave resp. 24 hodín pri odcudzení, zabezpečením letenky)
 • organizáciu a úhradu cestovných nákladov za účelom vyzdvihnutia vozidla, ak vozidlo bude po dopravnej nehode alebo poruche v zahraničí nepojazdné viac ako 7 dní, prípadne odtiahnutie vozidla do vlasti
 • organizáciu nákupu náhradných dielov a úhradu ich doručenia v prípade, že ich nie je po dopravnej nehode alebo poruche možné zakúpiť na mieste

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb Garant Plus a Eurogarant Plus
> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb Špeciál Plus a Optimum Plus

Asistenčná služba pri cestovnom poistení

Komunálna poisťovňa poskytuje asistenčné služby prostredníctvom spoločnosti Coris na tel. čísle +421 2 4364 1037.