Zdravotné poistenie

Porovnanie benefitov zdravotných poisťovní

Zdravotné poistenie

Pozrite si porovnanie zdravotných poisťovní a vyberte pre vás to najlepšie zdravotné poistenie. Prepoistenie do zdravotnej poisťovne je možné len do 30. septembra 2023. Zmena zdravotnej poisťovne sa usktutoční k 1. januáru 2024.

Čo je zdravotné poistenie?

Verejné zdravotné poistenie predstavuje súhrn finančných prostriedkov na úhradu zdravotnej starostlivosti (vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok) a zdravotné poisťovne na Slovensku tieto prostriedky spravujú vo verejnom záujme na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Každý poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti a služby s ňou súvisiace na základe zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pre cudzincov, ktorí nemôžu byť súčasťou verejného zdravotného poistenia, ponúkame zdravotné poistenie pre cudzincov.

Porovnanie zdravotných poisťovní

Ktorá zdravotná poisťovňa je najlepšia? Zdravotné poisťovne na Slovensku sú momentálne tri. Najväčšia je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je štátna. Dôvera zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa sú súkromné poisťovne. Jednotlivé poisťovne sa uchádzajú o svojich klientov doplnkovými benefitmi, ktoré prinášajú nad rámec zákonom definovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pozrite si porovnanie benefitov zdravotných poisťovní a vyberte si pre vás to najlepšie zdravotné poistenie.

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je povinné. Poistenec (resp. jeho zákonný zástupca) je povinný podať prihlášku vo vybranej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia a zdravotná poisťovňa má povinnosť prihlášku prijať a spravovať. Prihláška na verejné zdravotné poistenie sa môže podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

Povinnosť platiť zdravotné poistenie majú zamestnávatelia za svojich zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne nezamestnané osoby, platitelia dividend a štát za deti, dôchodcov, nezamestnaných a podobne.

Prepoistenie do zdravotnej poisťovne

Zmena zdravotnej poisťovne sa môže uskutočniť vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, pričom prihlášku je potrebné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Vybrať si môžete z troch zdravotných poisťovní na trhu – Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. V prípade zmeny zdravotnej poisťovne môžete podanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne bez udania dôvodu vziať späť do 31. októbra. Ak poistenec nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto neplatí, ak ide o neplnoletú osobu.

Zmena zdravotnej poisťovne sa dá urobiť aj online. Pozrite si porovnanie zdravotného poistenia, vyberte si pre vás to najlepšie zdravotné poistenie a vyplňte prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Z bývalej poisťovne sa odhlasovať nemusíte.

Preddavky na verejné zdravotné poistenie

Poistné za zdravotné poistenie sa platí mesačne vo forme preddavkov na účet zdravotnej poisťovne. Jeho výška je rovnaká bez ohľadu na to, v ktorej zdravotnej poisťovni ste. Vypočítava sa z vymeriavacieho základu poistenca a zaplatené musí byť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Sadzby poistného sú 4 % pre zamestnanca, 10 % pre zamestnávateľa a 15 % pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne nezamestnané osoby (samoplatiteľ). Pre osoby zdravotne postihnuté sú sadzby polovičné.

Raz ročne, spravidla v druhej polovici roka, vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Výška preddavku pre samoplatiteľa a SZČO je pre rok 2024 minimálne vo výške 97,80 EUR. Pre osoby so zdravotným postihnutím je preddavok vo výške 48,90 EUR.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť, pôrodnú asistenciu a prepravu. Poskytuje sa ako ambulantná (všeobecná, špecializovaná, záchranná zdravotná služba), ústavná, lekárenská, ošetrovateľská v zariadení sociálnej pomoci a zdravotná starostlivosť v škole.

Okrem zákonom definovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytujú jednotlivé zdravotné poisťovne aj bonusy pre svojich poistencov. Môžu sa týkať napríklad príspevkov pri stomatologickom alebo očnom vyšetrení, preventívnych vyšetreniach nad rámec zákona, očkovaní, nadštandardných zdravotníckych služieb, pri narodení dieťaťa, rôznych zliav a podobne.

Porovnanie zdravotného poistenia

Union zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa
(viac benefitov v programe Maxi)
FINANČNÉ PRÍSPEVKY
ošetrenie u zubára 50 EUR – dentálna hygiena / parodontológia
100 EUR – zubné ošetrenie
(deti aj strojček)
150 EUR (5×30 EUR)
30 EUR – zubný balíček pri dovŕšení 4 rokov
60 EUR (2×30 EUR) – dospelý
30 EUR – dieťa (vrátane strojčeka)
očné vyšetrenie a okuliare 50 EUR – komplexné vyšetrenie očí
30 EUR – optická koherentná tomografia
70 EUR – okuliarový rám / šošovky pre deti
50 EUR – okuliarový rám a sklá pre deti
vrátenie doplatkov za lieky 100 % pre deti 300 EUR (na osobu pri rodine s deťmi) 20 EUR pre dospelých
iné príspevky do 1 200 EUR na umelé oplodnenie
OČKOVANIE
chrípka 100 % 100 % 100 %
žltačka typu A 50 % 100 %
žltačka typu A a B 50 % 50 % 50 %
vírus HPV 50 % pre 13-18 ročných 30 – 70 % (max. 130 EUR) pre 13-17 ročných 50 % (max. 31,45 EUR za 1 dávku) pre 13-17 ročných
ovčie kiahne 50 %
osýpky 100 %
meningokoky 50 % 50 %
pneumokoky 50 %
kliešťová encefalitída 50 % 50 % 50 %
iné 30 EUR (žltá zimnica, japonská encefalitída, brušný týfus, cholera)
PREVENTÍVNE VYŠETRENIA NAD RÁMEC ZÁKONA
test potravinovej intolerancie príspevok 70 EUR vo vybraných klinikách zľava 20 % v Unilabs zľava 30 EUR v sieti Medirex
cytologické vyšetrenie metódou LBC áno áno áno
mamografické vyšetrenie od 40 rokov áno áno áno
BRCAscreen test áno
test na okultné krvácanie od 40 rokov áno áno áno
urologická prehliadka od 40 rokov áno áno
preventívna športová prehliadka 50 % pre deti 50 % na vybraných pracoviskách (max 30 EUR pre dospelých, deti neobmedzene)
ABI index áno
NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
CRP vyšetrenie áno áno áno
nadštandardné izby v nemocnici zľava 50 % v nemocniciach Svet zdravia
iné operácia kĺbov v hodnote 4 000 EUR protónová liečba
telefonické poradenstvo pre diabetikov a hypertonikov
online kožné poradenstvo
protónová liečba
štvrté sonografické vyšetrenie pre tehotné
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
elektronická pobočka áno áno áno
mobilná aplikácia áno áno áno
samodiagnostika od firmy Infermedica
overenie bezpečnosti liekov áno
PRE NOVORODENCOV
pôrodná asistentka áno
monitor dychu zapožičanie do 6. mesiaca veku alebo
príspevok 30 EUR na kúpu
zľava 15 % na kúpu príspevok na zapožičanie do výšky 48 EUR
kurz plávania príspevok 30 EUR do veku 2 rokov 10 % v ŠNOP
20 EUR v Žabiatko
pri narodení darčeková poukážka 40 EUR
detský balík v hodnote 240 EUR
pamätník – knižka Naše dieťatko
Baby box v hodnote 70 EUR
poradenstvo pre rodičov Sprievodca prevenciou zdravia Sprievodca pre rodiča pre deti do 3 rokov
SMA skríning pre deti do 2 rokov áno
online poistenie áno áno
ZĽAVY A VÝHODY
cestovné poistenie 30 % krátkodobé, 20 % celoročné do 30 % v Generali do 60 % v ČSOB
iné poistenie zľava do 20 % na vybrané produkty 15 % na úrazové poistenie v ČSOB
pre darcov krvi balíček vitamínových doplnkov každé 3 mesiace balenie vitamínových doplnkov za každý odber
zľavy v kúpeľoch
balíček vitamínových doplnkov za každý odber
iné výhody v zariadeniach AGEL
predpôrodná a pôrodná príprava, bezplatná prítomnosť blízkeho pri pôrode
laktačné poradenstvo
v zariadeniach AGEL predpôrodné konzultácie a bezplatná prítomnosť blízkeho pri pôrode
iné zľavy očné optiky, kúpele, test DNA a iné laboratórne vyšetrenia, vitamíny, výživové doplnky, prírodná kozmetika, predpôrodné a popôrodné služby, obuv pre deti, elektrobicykle a ďalšie lekárne Dr. Max, zdravotnícke zákroky v ProCare, optiky, cvičenia, kúpele, potraviny, výživové doplnky, vitamíny, kozmetika, detské oblečenie, kočíky, autosedačky, monitor dychu, DNA a ďalšie testy, podpora duševného zdravia, knihy o stravovaní a ďalšie očné optiky, lekárne, kúpeľné, relaxačné a rekreačné pobyty, cvičenia a masáže, rehabilitácie a fyzioterapia, kurzy plávania pre deti, obuv a oblečenie, zdravotnícke pomôcky, kozmetika, DNA test a ďalšie

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Noví poistenci získajú k 1. januáru 2024 uvítací bonus vo výške 50 EUR. Podmienkou získania bonusu je absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára alebo pediatra. Bonus sa dá využiť na nákup bežne dostupných liekov, výživových doplnkov alebo vybraných zdravotných pomôcok v zmluvnej kamennej lekárni.

Poisťovňa ponúka zdravotné benefity prostredníctvom peňaženky zdravia, vernostný program a množstvo ďalších zliav a výhod u partnerov poisťovne.

Zdravotné poistenie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zabezpečuje aj preventívne prehliadky nad rámec zákona:

 • stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke (ABI index) – včasná diagnostika ischemickej choroby dolných končatín a pravdepodobnosti vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody (1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke)
 • test na okultné krvácanie od 40 rokov zdarma – preventívne vyšetrenie zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke, vrátane LBC metódy
 • kolposkopia (vyšetrenie krčka maternice) pri každej preventívnej prehliadke
 • palpačné vyšetrenie a sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov u žien nad 40 rokov pri každej preventívnej prehliadke (mamografia raz za 2 roky)
 • preventívna urologická prehliadka už od 40 rokov (raz za 3 roky)

Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje aj ďalšie nadštandardné služby:

 • protónová liečba pre onkologických pacientov
 • štvrté sonografické vyšetrenie pre tehotné

Peňaženka zdravia

Peňaženka zdravia je súbor benefitov pre nových ako aj verných poistencov. Je určená pre jednotlivcov ako aj pre skupinu viacerých osôb (rodina, známi). Jednotlivcom je k dispozícii program MINI, pre skupiny je určený program MAXI. Obidva programy sú k dispozícii v rámci mobilnej aplikácie a ePobočky po zaregistrovaní a aktivácii elektronických služieb.

Podmienkou čerpania benefitov je pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok, výkon zdravotnej starostlivosti u zmluvného poskytovateľa poisťovne a žiadne nedoplatky na zdravotnom poistení.

Peňaženka zdravia MINI

Peňaženka zdravia MINI je určená pre jednotlivcov a ponúka 100 EUR na dospelého aj dieťa. Obsahuje benefity v podobe príspevkov na:

 • zubné ošetrenie, dentálnu hygienu a anestéziu, pre deti do 19 rokov aj príspevok na strojček
 • doplatky za lieky na predpis pre dospelých
 • nepovinné očkovanie proti kliešťom, meningokokom, žltačke a HPV
 • cestovateľské očkovanie (žltá zimnica, japonská encefalitída, brušný týfus, cholera)
 • zapožičanie monitora dychu pre dieťa do 1 roka
 • preventívne športové prehliadky

Peňaženka zdravia MAXI

Program MAXI je určený pre skupinu 3 až 8 osôb, ktorú si môžete založiť v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Každý člen skupiny má k dispozícii 100 EUR, z ktorých polovicu môže zdieľať s ostatnými členmi. Jeden člen skupiny tak môže mať ročne k dispozícii 450 EUR. Skupinový bonus 800 EUR môžete využiť na zuby, oči, prevenciu alebo príspevky na lieky a dietetické potraviny.

Benefity peňaženky zdravia MAXI v podobe príspevkov na:

 • dentálnu hygienu, injekčnú anestéziu, RTG vyšetrenie, zubné výplne, korunky, mostíky, opravu protézy (120 EUR)
 • detský strojček (výroba, vstupné vyšetrenie, kontroly) do výšky 450 EUR
 • okuliarový rám a sklá pre deti aj dospelých (100 EUR)
 • laserovú operáciu očí pre dospelých (450 EUR)
 • doplatky za lieky na predpis pre dospelých
 • doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti a ich rodičov (200 EUR)
 • zapožičanie monitora dychu pre dieťa do 1 roka (48 EUR)
 • doplatky za glukózový senzor nad rámec zákona (100 EUR)
 • asistovanú reprodukciu (450 EUR)
 • cytologické vyšetrenie metódou LBC (30 EUR)
 • neinvazívne prenatálne testovanie (450 EUR)
 • bezplatné predpôrodné, popôrodné a laktačné poradenstvo 5 dní v týždni
 • štartovací balíček pre novorodenca (plienky, krém na zaparenú pokožku, dojčenská voda, mydlo, vlhčené obrúsky a iné)

Vernostný program

Okrem základných benefitov ponúka Všeobecná zdravotná poisťovňa pre svojich klientov aj vernostný program Vernosť+, ktorý je k dispozícii každému, kto je jej poistencom viac ako 1 rok. Poskytuje 3 doplnkové benefity – Aktiv+, Dr. Nonstop+ a Objednanie+.

Aktiv+ ponúka v rámci celého Slovenska výhodné vstupy do viac ako 600 športovísk, kultúrnych alebo rekreačných zariadení a je určený pre 16 ročných a starších poistencov. Benefit je k dispozícii za mesačný poplatok 19,80 EUR.

Dr. Nonstop+ poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni online a telefonické spojenie s lekárom a konzultáciu zdravotného stavu. Súčasťou benefitu je aj služba MEDDI BioScan na meranie vybraných zdravotných parametrov (meranie tlaku, tepu, dychu, saturácie O2 a úrovne stresu). Benefit je k dispozícii za 9,00 EUR mesačne.

Objednanie+ ponúka pohodlné plánovanie vyšetrenia alebo kontroly z pohodlia domova.

Iné benefity

Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka množstvo ďalších benefitov vo forme zliav so zmluvnými partnermi. Zľavy sú poskytované napríklad v očných optikách, lekárňach, na kúpeľné, relaxačné a rekreačné pobyty, cvičenia a masáže, rehabilitácie a fyzioterapiu, kurzy plávania pre deti, obuv a oblečenie, zdravotnícke pomôcky, kozmetiku, poistenie, DNA test a ďalšie.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Poisťovňa Dôvera je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku s viac ako 1,6 mil. poistencami. Na trhu pôsobí vyše 27 rokov a zazmluvnených má viac ako 11 tisíc lekárov. Pre svojich poistencov ponúka množstvo benefitov a dodatočných výhod a zliav u zmluvných partnerov.

Medzi najobľúbenejšie benefity patria:

 • 150 EUR (5 x 30 EUR) za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu
 • zubný balíček v hodnote 30 EUR pre štvorročné deti (zubná kefka, zubná pasta, uterák, vrecko, multivitamín, kalciový sirup s vitamínom D)
 • 300 EUR na každého člena rodiny s deťmi za doplatky na lieky a dietetické potraviny na predpis
 • 50 EUR pre deti do 18 rokov na okuliarové rámy a sklá v zmluvných očných optikách
 • darček pre bábätko – baby box v hodnote 70 EUR pre deti do 2 rokov
 • príspevok na očkovanie proti chrípke, hepatitíte A a B, kliešťovej encefalitíde a HPV

Zdravotné poistenie v Dôvere prináša aj preventívne prehliadky nad rámec zákona:

 • test na okultné krvácanie od 40 rokov zdarma – preventívne vyšetrenie zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • cytologické vyšetrenie metódou LBC pri preventívnej gynekologickej prehliadke
 • mamografické vyšetrenie prsníkov u žien nad 40 rokov raz za 2 roky s objednaním do 10 dní

Iné nadštandardné služby:

 • protónová liečba pre onkologických pacientov
 • bezplatná prítomnosť blízkeho pri pôrode v zariadeniach AGEL
 • SMA (spinálna svalová atrofia) skríning pre deti do 2 rokov

Dôvera zdravotná poisťovňa ponúka pre svojich poistencov aj unikátne služby v podobe:

 • online nástroja na samodiagnostiku od firmy Infermedica
 • telefonického poradenstva pre diabetikov a hypertonikov
 • online kožného poradenstva
 • online informácií o nežiadúcich kombináciách liekov

Iné benefity

Dôvera zdravotná poisťovňa ponúka množstvo ďalších výhod vo forme zliav u zmluvných partnerov. Zľavy môžete získať napríklad do lekární, na zdravotnícke zákroky, vyšetrenie zraku a okuliare, cvičenia, kúpele, potraviny, výživové doplnky a vitamíny, kozmetiku, detské oblečenie, kočíky, autosedačky, monitor dychu, DNA a ďalšie testy, cestovné poistenie, podporu duševného zdravia, knihy o stravovaní a podobne.

Union zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa je súkromnou poisťovňou s viac ako 10-ročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Pre svojich viac ako 600 tisíc poistencov ponúka širokú ponuku zdravotných benefitov. Má zazmluvnených viac ako 21 tisíc lekárov.

Medzi najžiadanejšie benefity poisťovne patria:

 • príspevok na zuby vo výške 150 EUR
 • očný balík v hodnote 150 EUR
 • doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis pre deti v neobmedzenej výške
 • detský balík v hodnote 240 EUR (príspevok na plienky Pampers a vybrané produkty HiPP v lekárňach BENU)
 • balíček výhod vo výške 100 EUR pre bábätko (novorodenecké potreby, monitor dychu, kurz plávania)
 • príspevok 70 EUR na vyšetrenie potravinovej intolerancie

Zdravotné poistenie v Union poisťovni prináša svojim klientom nasledovné preventívne prehliadky nad rámec zákona:

 • test na okultné krvácanie od 40 rokov zdarma – preventívne vyšetrenie zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • cytologické vyšetrenie metódou LBC pri preventívnej gynekologickej prehliadke
 • mamografické vyšetrenie prsníkov u žien nad 40 rokov raz za 2 roky
 • preventívna urologická prehliadka už od 40 rokov (raz za 3 roky)

Union zdravotná poisťovňa ponúka nadštandardné služby:

 • výmena kolenného alebo bedrového kĺbu v hodnote 4 000 EUR
 • príspevok až do výšky 1 200 EUR na výkony asistovanej reprodukcie
 • služby pôrodnej asistentky

Iné benefity

Zdravotná poisťovňa Union ponúka množstvo ďalších výhod vo forme zliav u zmluvných partnerov. Zľavy môžete získať napríklad v očných centrách, kúpeľoch, na test DNA a rôzne laboratórne vyšetrenia, vitamíny a výživové doplnky, prírodnú kozmetiku, predpôrodné a popôrodné služby, topánky pre deti, elektrobicykle a podobne.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 369 449

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín