Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia. Chráni na dovolenke alebo služobnej ceste podobne ako verejné zdravotné poistenie na Slovensku.

Poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, ktoré pri ceste vzniknú následkom úrazu alebo náhleho ochorenia, prípadne smrti poistenej osoby. Väčšinou ide o nevyhnutné ambulantné ošetrenie alebo liečenie vrátane liekov a liečebných prostriedkov, hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane pobytu blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady na opravu alebo obstaranie zdravotných (dioptrických, ortopedických a protetických) pomôcok, záchrannú činnosť a prepravu súvisiacu so zranením alebo ochorením, repatriáciu a podobne.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje aj zimné športy. Chráni vás pri vykonávaní rekreačného lyžovania, sánkovania, snowboardingu a skialpu na vyznačených tratiach.

Poistenie liečebných nákladov online

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rozdielne limity poistného krytia. Kým pre množstvo krajín postačuje limitovaná výška krytia nákladov pre ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu a lieky a zdravotnícke prostriedky, pre poistenie pre celý svet odporúčame krytie liečebných nákladov do výšky skutočne vynaložených nákladov. V online kalkulačke priamo na našej stránke si môžete limity poistného krytia pre jednotlivé zložky pozrieť podrobne. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia pre Allianz, AXA, Generali, Union a Wüstenrot. Sami si môžete vybrať pre vás to najlepšie.

(maximálne limity v EUR) krátkodobé poistenie poistenie na rok zuby
Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia 350
AXA 20 000 000 20 000 000 500
Generali 1 000 000 1 000 000 300
Union bez obmedzenia 250 000 300
Wüstenrot 150 000 225 000 400

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia liečebných nákladov v zahraničí si pozrite aj výluky konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad:

  • ochorenie alebo úraz, ktoré existovali pred začiatkom poistenia
  • komplikácie spôsobené nedodržaním liečebného režimu stanoveného ošetrujúcim lekárom
  • nákazlivé pohlavné choroby
  • neakútne ošetrenie zubov
  • rehabilitácie, kúpeľné liečby, preventívne prehliadky
  • kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
  • liečba abstinenčných prejavov
  • zakúpenie liekov bez lekárskeho predpisu, vitamínových doplnkov
  • nadštandardná starostlivosť a služby