Generali asistenčné služby

Asistenčné služby Generali (Generali Assistance) sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Europe Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +421 2 5857 2266. Generali infolinka v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

Generali kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Kontakt pri poistení vozidla 0800 121 122 +421 2 5857 2266
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 5857 2266
Generali infolinka (pracovné dni od 8:00 do 18:00) +421 2 3811 1117
Poistná udalosť Generali +421 2 3811 1117

Generali asistenčné služby pri poistení vozidla

Asistenčná služba je súčasťou všetkých balíkov Generali PZP ako aj havarijného poistenia. Základné asistenčné služby PZP Klasik sú súčasťou balíkov M a L. Balík XL obsahuje aj rozšírené asistenčné služby Premium. Generali havarijné poistenie obsahuje základné asistenčné služby KASKO Klasik. Rozšírené asistenčné služby Premium sú za príplatok.

Generali asistenčné služby sú poskytované na tel. čísle +421 2 5857 2266, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Rozšírené asistenčné služby majú vyššie limity plnenia.

V prípade núdze poisťovňa do výšky limitov pre základné/rozšírené asistenčné služby zabezpečí:

 • opravu vozidla na mieste
 • odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu
 • úschovu nepojazdného vozidla
 • vyprostenie vozidla
 • náhradné vozidlo
 • otvorenie vozidla pri strate, zalomení alebo zabuchnutí kľúčov
 • dovoz paliva pri jeho nedostatku, vyprázdnenie a prečerpanie paliva pri zámene
 • opravu defektu na mieste
 • repatriáciu vozidla do vlasti
 • ubytovanie pre posádku vozidla
 • náhradnú dopravu pre posádku vozidla

KASKO Klasik navyše poskytuje:

 • opravu na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu pri vybitej alebo poškodenej autobatérii a pri zamrznutom palive
 • úhradu zošrotovania vraku po nehode
 • právnu asistenciu

Rozšírené asistenčné služby navyše poskytovujú:

 • opravu na mieste, odtiahnutie do najbližšieho servisu a úschovu nepojazdného vozidla pri poškodení vozidla zvieraťom

Generali asistenčná služba pomôže pri sprostredkovaní:

 • opravy na mieste, odtiahnutí do najbližšieho servisu a úschove nepojazdného vozidla pri poškodení vozidla zvieraťom
 • opravy na mieste alebo odtiahnutí do najbližšieho servisu pri vybitej alebo poškodenej autobatérii a pri zamrznutom palive
 • nákupu náhradných dielov
 • poskytnutia zálohy na opravu pri finančnej tiesni

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb PZP KLASIK
> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb KASKO KLASIK
> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb PREMIUM

Asistenčná služba Generali pri cestovnom poistení

Generali cestovné poistenie automaticky ponúka aj asistenčné služby. Navyše vybrané balíky poistenia doplnkovo poskytujú aj nadštandardné asistenčné služby. Prikúpiť si môžete aj asistenčné služby k vozidlu. Generali kontakt: nonstop na tel. čísle +421 2 5857 2266.

Základné asistenčné služby

 • telefonické lekárske odporúčania
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti
 • úhrada nákladov na lekárske ošetrenie a lekársku starostlivosť
 • zabezpečenie organizácie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zabezpečenie repatriácie späť na Slovensko
 • kontrola priebehu hospitalizácie
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov
 • zabezpečenie liečív v prípade, ak sú nevyhnutné a v danej krajine nie sú dostupné
 • pomoc pri získaní cestovných dokladov

Rozšírené asistenčné služby Plus

 • právna pomoc na odvrátenie väzby, prepustenie z väzby, zloženie kaucie
 • právna pomoc pri trestnom alebo správnom konaní po dopravnej nehode, pri spore zo spotrebiteľských vzťahov alebo pri nárokoch na náhradu škody alebo ujmy na zdraví
 • asistencia v opustenej domácnosti v prípade núdze
 • veterinárna asistencia
 • prevoz vecí zomrelého a pohreb v zahraničí

Asistenčné služby Autopremium

 • telefonické informačné služby
 • odstránenie poruchy na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, úschova vozidla
 • náhradné vozidlo, náhradné ubytovanie, náhradná doprava (pri krádeži alebo oprave dlhšej ako 8 hodín)
 • vyzdvihnutie opraveného vozidla
 • finančná hotovosť v prípade núdze
 • asistencia pri defekte, vybití alebo poškodení batérie, zámene, nedostatku, zamrznutí alebo natankovaní zlého paliva, strate, zlomení alebo zamknutí kľučov vo vozidle