NovinkyCestovanie

Cestovateľské správanie Slovákov sa mení

20. marca 2023

Zdroj: Wüstenrot

Záujem o cestovanie rastie, no dovolenky sa skracujú. Dáta poisťovne Wüstenrot za rok 2022 ukazujú, že Slováci postupne menia svoje cestovateľské správanie. V značnej miere vzrástlo uzatváranie cestovného poistenia online aj u starších ľudí, posunula sa dovolenková sezóna a zmenila dĺžka pobytov. Slováci využívajú skôr krátkodobé cestovné poistenie a dojednávajú si ho až tesne pred dovolenkou. Aj v aktuálnom roku pozorujeme záujem a chuť Slovákov cestovať.

V zmene správania sa prejavili obavy zo zdražovania a trendy, ktoré nastolila pandémia

Slováci si v roku 2022 dojednávali vo vyššej miere krátkodobé poistenie, záujem o celoročné badateľne klesal. V dôsledku doznievajúcej pandémie, obáv z vplyvu vojny na Ukrajine a zdražovania sa u ľudí prejavila slabšia viera v to, že si budú môcť dovoliť vycestovať viackrát do roka. Preto pravdepodobne volia krátkodobé poistenie, ktoré ich chráni práve v čase dovolenky alebo výletu. Toto poistenie tvorilo v roku 2022 až 80 percent.

Aj v aktuálnom roku v poisťovni pozorujú záujem a chuť Slovákov cestovať. Oproti posledným rokom (2020 – 2022), kedy využívali hlavne last minute ponuky cestovných kancelárií alebo si dovolenku zabezpečovali pár týždňov pred cestou kvôli neustále sa meniacim cestovným obmedzeniam, v aktuálnom roku pozorujú cestovné kancelárie enormný nárast využitia first moment ponúk, čím si Slováci dovolenku zabezpečujú vo výraznom predstihu a zároveň s istou zaujímavou výškou zľavy. Na základe týchto indícií očakávajú, že poistenie sa aj v roku 2023 udrží na hodnotách toho minulého.

Záujem o online poistenie rastie

Poisťovňa Wüstenrot eviduje zvýšený záujem o poistenie najmä pri jeho dojednaní online. V porovnaní s posledným predpandemickým rokom eviduje v uplynulom roku najvyšší nárast v mesiacoch február – 244 percent, máj – 165 percent a jún – 130 percent. Celkovo vzrástol záujem o online poistenie o 38 percent.

Do zahraničia častejšie cestujú samostatne aj staršie vekové skupiny

Z dát poisťovne vyplýva, že do zahraničia začali častejšie cestovať samostatne aj Slováci starší ako 45 rokov. Obrovský nárast vidia najmä v prípade cestovného poistenia dojednaného online – až o 68 percent. Aj vekové kategórie 45+ si počas pandémie zvykli na online svet a časť z nich aj naďalej uprednostňuje dojednanie cestovného poistenia cez internet namiesto využitia cestovného poistenia z ponuky cestovných kancelárií či kontaktovania poisťovacích agentov.

Dĺžka dovoleniek sa skracuje

Z porovnania dát krátkodobého cestovného poistenia pred pandémiou a z roku 2022 vyplýva, že Slováci stále uprednostňujú pobyty, ktorých dĺžka zvyčajne nepresahuje dva týždne, no badateľný je rastúci záujem o dovolenky kratšie ako sedem dní.

V minulom roku je preferencia kratších dovoleniek, čo mohlo byť ovplyvnené obavou Slovákov z rastúcej inflácie a ich snahou o vytvorenie finančnej rezervy. Vidíme presun z dovoleniek v rozmedzí sedem až trinásť dní na dovolenky kratšie ako týždeň. Takmer polovica pobytov bola v minulom roku kratšia ako sedem dní – 44 percent (v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 je to nárast o 6 percent) – a len o niečo vyšší bol záujem o dovolenky v rozsahu sedem až trinásť dní, konkrétne 47 percent (v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 ide o pokles o 4 percentá. Markantnejší rozdiel je predovšetkým v prípade online poistenia, kde tvorili krátkodobé pobyty do šiestich dní až 58 percent.

Dovolenková sezóna začala o mesiac skôr

Pred začiatkom pandémie bola dovolenková sezóna najsilnejšia v mesiacoch jún až september, po uvoľnení opatrení v roku 2022 sa sezóna začala prakticky o mesiac skôr. Naďalej platí, že najsilnejšie obdobie cestovania sú letné mesiace, no minulý rok dovolenková sezóna začala aj skončila o mesiac skôr. Ľudia začali výraznejšie cestovať už v máji 2022 až do augusta, pričom za skorším odchodom na letnú dovolenku bolo pravdepodobne uvoľnenie protipandemických opatrení.

Drvivá väčšina Slovákov si dojednáva poistenie až tesne pred dovolenkou, pričom ich počet sa z roka na rok zvyšuje. Viac ako 90 percent ľudí si poistenie uzatvorí najviac deväť dní pred začiatkom dovolenky, 78 percent Slovákov dokonca v priebehu posledných štyroch dní pred cestou. 13 percent Slovákov do deviatich dní a 5 percent do dvoch týždňov. Len minimum ľudí uzatvára poistenie s predstihom väčším ako sú dva týždne.