NovinkyCestovanie

Elektronika na dovolenke

26. mája 2022

Zdroj: Uniqa

Čo robiť, ak na dovolenke poškodíte drahú elektroniku, alebo vám ju ukradnú? Mobilné telefóny, notebooky, fotoaparáty a ďalšie technologické zariadenia sa stali pevnou súčasťou našich životov a teda aj dovolenky. Za posledné roky škody z cestovného poistenia v prípade poškodenia či straty cenných vecí stúpli. Ponúkame rady, ako kryje drahú elektroniku cestovné poistenie a ako postupovať v prípade náhrady škody.

Krádež, strata či poškodenie elektroniky sú v cestovnom poistení kryté, ak máte v balíku poistenia zahrnuté aj pripoistenie batožiny.

Cenné veci by ste mali voziť bezpečne so sebou, dohliadať na ne a ak ich nepoužívate, mali by ste ich odovzdať ubytovaciemu zariadeniu do úschovy alebo stráženej šatne alebo ich mať uzamknuté v hotelovom sejfe.

Znamená to, že poistenie Vám nekryje krádež mobilu či notebooku, ktorý ste si nechali na lehátku na pláži, kým ste sa išli kúpať. Cenné veci sú kryté do výšky limitov stanovených pre jednotlivé poistné balíky.

Právo na poistné plnenie v prípade odcudzenia cenných veci vzniká, ak páchateľ prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou. Nárok na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená.

V prípade poistnej udalosti je potrebné poslať poisťovni policajnú správu, potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy pripadne doklad o výške opravy poškodenej veci resp. ďalšie doklady, ktoré bude poisťovňa požadovať.