NovinkyCestovanie

Lyžovačka na Slovensku a v zahraničí

26. januára 2023

Zdroj: Generali

Chladnejšie počasie a intenzívne sneženie v posledných dňoch prilákali na svahy množstvo lyžiarov. Lyžiarska sezóna je tak v plnom prúde nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Na svahoch sa každoročne stanú stovky poistných udalostí. Okrem samotných úrazov následkom pádu či po zrážke s iným lyžiarom vedia človeku život poriadne znepríjemniť aj nemalé finančné výdavky, ktoré so sebou takéto udalosti prinášajú. Preto je dôležité pred odchodom nezabúdať na uzatvorenie vhodného poistenia.

Lyžovačka na Slovensku

Ak sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, mali by ste si pred odchodom uzatvoriť poistenie do hôr. Kryje náklady Horskej záchrannej služby v súvislosti s vašou záchranou v horskom teréne na Slovensku.

Samozrejmosťou by mala byť aj v mobile nainštalovaná aplikácia HZS, s ktorou si jednoducho privoláte pomoc záchranárov.

Lyžovačka v zahraničí

Ak sa vyberiete lyžovať do zahraničia, pred cestou si je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré obsahuje nielen krytie liečebných nákladov, ale aj poistenie pátrania a záchrany a úrazové poistenie. Náklady na liečenie úrazu v zahraničí sa totiž môžu vyšplhať aj na viac ako 100 tisíc EUR. Zdravotné poistenie pritom z toho vykryje len minimum. Európsky zdravotný preukaz totiž nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva náklady na transport a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie.

Dôležitá zodpovednosť

Na svahu môžete zraniť nielen seba, ale aj iného lyžiara. Náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, transport či na zničené lyžiarske vybavenie poškodeného znáša ten, kto zrážku zavinil.

Aby sa nestalo, že lyžovanie takto neplánovane naruší rodinný rozpočet, odporúčame vám si poistiť aj zodpovednosť za škodu. Toto poistenie preplatí náklady na liečbu lyžiara, ktorého človek zranil, ale aj jeho zničený výstroj, napríklad polámané lyže.

Ak sa chystáte na lyžovačku do Talianska, mať platné poistenie zodpovednosti je povinnosťou každého lyžiara či snowboardistu. V opačnom prípade vám hrozia sankcie a odobratie skipasu.

Ukradnutý lyžiarsky výstroj

Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte krytý napríklad aj ukradnutý lyžiarsky výstroj či snowboard. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru, napríklad z uzamknutej hotelovej izby. Pozor si tak dajte na častý zlozvyk – lyže opreté o stojan pred bufetom či horskou chatou bez akéhokoľvek dozoru. Ak si klient nechá lyže či snowboard voľne položené pred bufetom a jeho športové náčinie mu niekto v čase jeho neprítomnosti odcudzí, z poistenia batožiny nebude mať nárok na náhradu škody.

Nečakane zrušená cesta

Zmierniť obavy zo zrušenia lyžovačky, napr. pre nečakanú nákazu chrípkou alebo ochorením COVID-19, vám pomôže poistenie stornopoplatkov. Toto poistenie klientom preplatí preukázané náklady na storno cesty v súvislosti s jej zrušením z dôvodu vážneho zhoršenia zdravotného stavu následkom akútneho ochorenia, úrazu, zisteného tehotenstva či úmrtia blízkej osoby.

Poistné krytie sa pritom vzťahuje nielen na poisteného, ale aj na jeho spolupoistené osoby uvedené v poistnej zmluve. Ak niekomu zo spolupoistených osôb nebude umožnené vycestovať z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu, náklady na zrušenie cesty sa preplatia nielen jemu, ale aj ostatným spolupoisteným osobám, ktoré mali spolu vycestovať.