NovinkyMajetok

Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou

4. mája 2023

Zdroj: Uniqa

Cyklistická sezóna sa naplno začala a bez preháňania možno povedať, že sa z nej už aj na Slovenku stáva masový šport. Bicykel je bežnou športovou výbavou každej rodiny a vedia to aj zlodeji, ktorí si urobili z krádeží výhodný biznis. Mnoho ľudí nevie, že bicykel kryje poistenie domácnosti. Po novom máte v poisťovni Uniqa dokonca krytú aj krádež bicykla z balkóna. Pripomíname niekoľko rád, ako si zabezpečiť bicykle pred zlodejmi v mieste bydliska aj mimo neho ale aj informácie, ako zmierniť škody, ktoré spôsobí cyklista svojou jazdou na zdraví či majetku iných.

Slováci kupujú čoraz drahšie bicykle s lepšou výbavou. Veľkú časť predaja teraz tvoria elektro bicykle, ktoré sú nákladnejšie. Niet divu, že sú častým predmetom záujmu zlodejov.

Ak klient vlastní výnimočný a hodnotný model, odporúčame uviesť ho pri dojednávaní poistenia ako samostatný predmet, hoci to pre klientov nie je povinné. Jednoznačná identifikácia bicykla však výrazne pomôže pri zabezpečení poistného plnenia v prípade poškodenia.

Podmienkou zaplatenia škody je policajný posudok o krádeži a splnení spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých bol odcudzený bicykel uskladnený.

Bicykel uložený doma alebo v pivnici

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne pri odškodnení rozlišujú, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.

Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, poisťovňa Uniqa nemá stanovený žiadny limit plnenia, teda bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.

V mimobytových priestoroch patriacich k bytu, resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch, je poistné krytie maximálne do 30 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti, pričom konkrétnu vyplatenú sumu stanovujú poistné podmienky.

V rámci nového produktu je do limitu plnenia poistením krytý aj bicykel, ktorý máte uložený na balkóne patriacom k bytu. Spodná časť balkónu však musí byť minimálne 2,5 m nad úrovňou okolitého terénu.

Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 – 30 tisíc EUR. Poistné krytie maximálne do 30 % sumy pri odcudzení bicykla z mimobytových priestorov teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel.

V rámci poistného plnenia poisťovňa uhradí klientovi náklady, ktoré vynaložil na zakúpenie nového bicykla rovnakého typu a parametrov, aké mal odcudzený bicykel. V obidvoch prípadoch je však podmienkou poistného krytia splnenie požadovaného spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bicykel/bicykle nachádzajú.

Pozor na zabezpečenie – nie je zámok ako zámok

Aj keď je bicykel automaticky zahrnutý v poistnom krytí, treba myslieť na správne zabezpečenie proti krádeži, ktoré je pri poistnom plnení rozhodujúce. Uniqa preto radí:

  • Základnou podmienkou na uplatnenie si nároku na odškodnenie za ukradnutie bicykla je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia stanoveného poisťovňou. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť v plnej výške.
  • Mimobytové priestory ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, by mali mať optimálne plné steny (murované, drevené, železné) bez medzier. Uzamykací systém vstupných dverí do týchto priestorov musí byť zložený z bezpečnostného zámku, ktorý tvorí zadlabávací zámok, bezpečnostná cylindrická vložka a bezpečnostné kovanie. V prípade, ak napr. pivnica v bytovom dome nespĺňa uvedené parametre zabezpečenia ale vstupné dvere do pivničných priestorov sú plné s bezpečnostným zámkom a boli násilne prekonané, bude poistné plnenie poskytnuté do nižšieho limitu.
  • V prípade poistenia mimo domu s územnou platnosťou Európa (napr. pri ubytovaní v hoteli či v internáte) sa však predpísané zabezpečenie nevyžaduje. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto priestoroch. Tu postačuje policajná správa, z ktorej bude evidentné, že došlo k prekonaniu prekážky (prekonané dvere, okná, prípadne zámok). To isté platí aj v prípadoch, ak bicykel ukradnú v meste a na miestach určených k odkladaniu, keď bol bicykel uzamknutý k stojanu. Odcudzenie bicykla mimo miesta poistenia je kryté na limit 5 % alebo 10 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti (podľa toho, aký balík poistenia si klient zvolí).

Pokazený bicykel a cykloasistencia

Pre prípady porúch alebo nehôd odporúčame pripoistiť si v rámci poistenia aj cykloasistenciu. Odborníci v takom prípade pomôžu s opravou bicykla na mieste a pokiaľ to nie je možné, dopravia pokazený bicykel zdarma do servisu až vo vzdialenosti do 50 km, opravia závady až do výšky 200 EUR a bicykel do vyzdvihnutia zadarmo uschovajú.

Bicykel na dovolenke

Poistná ochrana sa vzťahuje na odcudzenie bicykla kdekoľvek v Európe. Potrebný je vždy policajný protokol o odcudzení a prekonaní zabezpečenia.

Uniqa poskytuje poistné krytie aj pre bicykle prevážané autom, a to na Slovensku aj v Európe. Nerozlišuje sa, či sú na strešnom alebo zadnom nosiči. Poistenie platí v dobe od 6 do 22 hodín.

Ak je vozidlo prevážajúce bicykle poistené havarijne s dodatkovým pripoistením batožiny, vzťahuje sa toto poistenie aj na poškodenie alebo zničenie bicyklov pri nehode, alebo napríklad pri podjazde pod nízkym viaduktom a pod. Poistenie však nechráni bicykle proti krádeži.

Poistenie hradí aj škody, ktoré spôsobíte jazdou na bicykli

Nezabúdajte, že v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti máte poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte ako cyklista svojou jazdou. Poistenie platí nielen doma, ale na území celého sveta s výnimkou USA, Kanady a Austrálie.