NovinkyMajetok

Poistenie chaty: Na čo si dať pozor?

13. apríla 2023

Zdroj: Uniqa

Víkendové obydlia sú najmä počas zimných mesiacov lákadlom pre zlodejov. Ohroziť ich však môže aj počasie alebo divá zver. Prípadné škody pomôže vyriešiť vhodne zvolené poistenie.

Poistenie rekreačných objektov sa často podceňuje. Chatári a chalupári mávajú staré poistné zmluvy alebo nehnuteľnosti dokonca nemajú vôbec poistené. Riziká však hrozia z každej strany. Aby vám váš druhý domov nerobil viac starostí ako radosti, základom je nehnuteľnosť optimálne poistiť.

Môžete uzavrieť dva druhy poistenia – nehnuteľnosti a domácnosti. Prvé kryje škody týkajúce sa samotnej stavby a všetkých jej súčastí od strechy až po pivnicu. Druhé sa týka vnútorného vybavenia nehnuteľnosti – nábytku, cenností či náradia.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti môžete v poisťovni Uniqa uzavrieť s nulovou spoluúčasťou a podľa individuálnych požiadaviek. V rámci poistenia je bezplatná asistencia, napríklad služby zámočníka, inštalatéra alebo opravára domácich spotrebičov.

Čo keď prídu zlodeji?

Pri výbere poistenia si dajte pozor, čo poistná zmluva pokrýva, do akej výšky a overte si aj prípadnú spoluúčasť na poistnej udalosti.

Poistenie v Uniqa kryje poškodenie nehnuteľnosti najmä udalosťami ako sú požiar, úder blesku, pád lietadla, povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, krupobitie, pád stromu, stožiara či iných cudzích predmetov, nadzvuková vlna, poškodenie spôsobené ťarchou snehu či ľadu, únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, zosuv pôdy, pád skál a snehových lavín.

Nočnou morou všetkých chatárov a chalupárov sú zlodeji, preto je možné poistiť aj škody spôsobené krádežou vlámaním vrátane rozbitých okien alebo iných škôd spôsobených vandalmi.

Vhodné poistenie môže kryť aj prepätie v elektrickej sieti, skrat, poškodenie sanitárneho zariadenia, tepelnej izolácie či poškodenie oplotenia zvieratami. Pripoistiť je možné tiež záhradnú architektúru a porasty, ktoré sú klenotom nejednej rekreačnej záhrady.

Cena poistenia chaty

Výška poistného závisí od celkovej hodnoty a stavu nehnuteľnosti, úrovne vybavenia, podlahovej plochy, počtu poschodí a samozrejme aj od rozsahu poistného krytia. Cena sa môže líšiť podľa lokality, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Poisťovňu bude zaujímať typ rekreačného objektu, t. j. či ide o murovanú chatu alebo drevostavbu a dôležitým faktorom je aj povodňová zóna. V rizikovejších oblastiach je poistenie komplikované a v niektorých prípadoch ani nie je možné nehnuteľnosť proti povodni poistiť.

Kým poistenie uzavriete, zrekapitulujte si, ako je vaša rekreačná chata proti zlodejom zabezpečená a kde máte ešte prípadné rezervy. Keďže rekreačné objekty bývajú často dlhší čas bez dozoru, rozsah poistenia proti odcudzeniu je v niektorých bodoch odlišný ako v prípade trvalo obývaného bytu či rodinného domu.

Poistná udalosť

V poisťovni Uniqa je nahlasovanie poistných udalostí veľmi jednoduché a môžete to urobiť aj online. Na webe poisťovne kliknete na tlačidlo Nahlásenie poistnej udalosti a systém vás usmerní, ktoré informácie je potrebné zadať.

Na bezproblémovú likvidáciu poistnej udalosti je vhodné pripraviť si číslo poistnej zmluvy, ale aj všetky faktúry za prácu remeselníkov či zakúpený materiál. Tým preukážete nielen hodnotu nákladov vynaložených na opravu, ale aj to, že sa o svoj majetok staráte. Poisťovňa preskúma doložený rozsah škody, potom obdržíte plnenie priamo na váš účet.

Prevencia je základ

Poistenie vás však nezbavuje povinnosti starať sa o svoj majetok. Ak napríklad prírodný živel poškodí strechu, poisťovňa bude zisťovať, či do nej nezatekalo už predtým. V prípade, že sa pri obhliadke škody preukáže, že je poistená budova neudržovaná a v zlom technickom stave, alebo havarijnom stave už pred vzniknutou škodou, poisťovňa môže poistné plnenie znížiť alebo ho úplne zamietnuť.

Na akú hodnotu chatu poistiť?

Kým poistenie uzavriete, premyslite si, pred akými rizikami chcete svoj majetok chrániť. Zamerajte sa aj na poistné limity a spoluúčasť pri vzniknutej škode. Optimálne poistenie si môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb a rizík.
Dôležité je stanoviť si hodnotu, na akú rekreačnú nehnuteľnosť poistíte. Mala by to byť suma, za ktorú by ste si v prípade totálnej škody mohli postaviť porovnateľný rekreačný objekt a zakúpiť si rovnaké zariadenie ako pred škodou.

Pozor na nedostatočné poistenie

Ceny nehnuteľností za posledné roky výrazne stúpli. Ak ste poistnú zmluvu uzavreli pred viac ako tromi rokmi, vaša nehnuteľnosť môže byť z dnešného pohľadu nedostatočne poistená, t. j. je poistená na nižšiu cenu, než je skutočná cena nehnuteľnosti. Hrozí tak riziko, že prípadné poistné plnenie vyplatené poisťovňou nebude stačiť na pokrytie nákladov na úhradu vzniknutých škôd alebo na obnovu nehnuteľnosti.

Ak ste poistnú zmluvu uzavreli už dávnejšie, odporúčame vám preskúmať si aktuálnu hodnotu vášho majetku a kontaktovať vašu poisťovňu. Poistná zmluva by sa mala aktualizovať aj po rekonštrukcii nehnuteľnosti, ktorá zvyšuje jej hodnotu. Trvalým riešením, ktoré plynule reaguje na rast cien, je dohoda o automatickej indexácii poistných súm v súlade s vývojom stavebných prác. Niektoré poisťovne, napríklad Uniqa, už tento ochranný princíp pri nových zmluvách nastavujú automaticky.