NovinkyMajetok

Keď príroda dá zabrať: živly nás najčastejšie trápia v júli

17. augusta 2023

Zdroj: Generali

Tento rok sme boli svedkami početných živelných udalostí, ktoré zasiahli rôzne časti Slovenska. Koncom marca to bola víchrica, v máji búrky zasiahli západné Slovensko a najmä Bratislavu, prívalové dažde nás postihli aj v júni, júlové krupobitie zasa spôsobilo veľké škody v okolí Michaloviec a Sobraniec a začiatok augusta priniesol búrky s výdatnými zrážkami, ktoré zapríčinili rozsiahle povodne a záplavy na východnom a strednom Slovensku.

„Tento rok sa z hľadiska počtu škôd radí už teraz medzi tie historicky škodovejšie. Od začiatku roka nám klienti následkom vyčíňania živlov nahlásili z poistenia majetku viac ako 1 500 poistných udalostí v celkovej hodnote 4,2 milióna eur. Už v polovici tohto roka sme tak dosiahli taký počet poistných udalostí, aký nám klienti nahlásili za celý minulý rok. Z hľadiska rozsahu škôd sme aktuálne na 76 % škodovosti minulého roka a to je ešte len august,“ hovorí Matúš Masaryk, manažér likvidácie poistenia majetku poisťovne Generali.

Najčastejšou príčinou poistnej udalosti na majetku boli tento rok atmosférické zrážky, ktoré zapríčinili každú štvrtú hlásenú škodu. Druhou najčastejšou príčinou bola tento rok víchrica (23 %) nasledovaná povodňami a záplavami (19 %).

Najškodovejší zatiaľ minulý rok

Z pohľadu rozsahu škôd na majetku následkom živlov bol za posledných 5 rokov najškodovejším práve minulý rok, kedy nám klienti nahlásili škody za približne 5,5 milióna eur. Na druhé miesto v škodovosti následkom živlov sa už teraz prebojoval rok 2023 a tretím najškodovejším bol rok 2018, kedy sme klientom vyplatili na škodách približne 4,2 milióna eur.

„Najviac škôd za posledných 5 rokov nám bolo následkom živelných rizík nahlásených z poistenia majetku v októbri 2020, no mesiac, ktorý vystavil našej poisťovni najvyšší účet, bol jún 2018, kedy nám klienti nahlásili škody na ich majetku v hodnote až 1,8 milióna eur,“ vymenúva Matúš Masaryk z Generali.

Najviac škôd v júli

Škody na majetku však živly pôsobia celoročne. „V roku 2018 bol najškodovejším mesiacom jún, v 2019 to bol august, v pandemickom roku 2020 šlo o október, v roku 2021 neslávne kraľoval júl, v minulom roku to bol február a tento rok to zatiaľ vyzerá na jún. V priemere je však júl mesiacom, kedy sa najčastejšie vyskytujú škody na majetku následkom živlov,“ upozorňuje Masaryk.

V priemere najčastejšie majetok poškodia atmosférické zrážky, teda dážď, nasleduje víchrica a na treťom mieste je povodeň a záplava. Najväčšie škody však na majetku spôsobí oheň. Aj keď nie je jednou z najčastejších príčin poistných udalostí, spôsobuje najrozsiahlejšie škody.

Aké poistenie treba mať

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobili živly (či už je to oheň, víchrica alebo výdatné dažde a s tým spojené povodne a záplavy), vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Odporúčame si zvoliť komplexné poistenie s krytím živelných rizík, ako sú povodne a záplavy, atmosférické zrážky, víchrica, krupobitie, požiar, pád stromov, tiaž snehu, či úder blesku.

Škody na budovách a pevných súčastiach stavby sú kryté z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak zistíte, že na vašom majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu čím skôr nahlásiť poisťovni. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón.

Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. „Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze,“ odporúča Matúš Masaryk z Generali.