Poistenie zemetrasenia

Poistenie pre prípad zemetrasenia je súčasťou poistenia majetku. Týka sa jednak nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku, preto to treba brať do úvahy aj pri uzatváraní zmluvy. Pri poistení nehnuteľného majetku sa prípadné škody v súvislosti so zemetrasením týkajú iba samotnej nehnuteľnosti. Pri poistení domácnosti naopak len škody spôsobené na osobných veciach, nábytku, elektronike, zariadení domácnosti a podobne.

Dôležité je preto uzatvoriť si komplexné poistenie majetku, ktoré bude kryť aj nehnuteľnosť aj veci, ktoré sú jej súčasťou. Poistná suma pri poistení by mala kopírovať aktuálnu hodnotu vecí, to znamená, že po poistnej udalosti si dokážeme poškodený majetok dať do pôvodného stavu. V opačnom prípade môže ísť o podpoistenie a pri poistnej udalosti môže poisťovňa poistné plnenie krátiť a nevyplatiť plnú škodu. Zvyšok si budeme musieť zaplatiť z vlastného vrecka.

Poistenie zemetrasenia ponúkajú v svojich produktoch všetky poisťovne ako súčasť poistenia pre prípad živelných pohrôm. Zemetrasenie je definované ako otrasy zemského povrchu spôsobené pohybom zemskej kôry. Jednotlivé poisťovne však môžu plniť od dosiahnutia rôzneho stupňa Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia. Obvykle je to od 5. alebo 6. stupňa, ale niektoré poisťovne kryjú akékoľvek zemetrasenie.

Poistenie vášho majetku pre prípad zemetrasenia si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke poistenia majetku. Kalkulačka vám porovná jednotlivé poisťovne na jednom mieste a sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Krytie škôd podľa stupňa EMS-98
Allianz od 6
Colonnade bez obmedzenia
ČSOB od 6
Generali od 6
Komunálna poisťovňa od 5
Kooperativa od 5
Premium od 5
Union bez obmedzenia
Uniqa bez obmedzenia

Poistenie sa týka iba vašej nehnuteľnosti a vecí, ktoré tvoria jej zariadenie a slúžia na jej prevádzku resp. uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Netýka sa napríklad poistenia vášho automobilu, ktoré kryje havarijné poistenie.