Overenie platnosti PZP

PZP musí mať uzatvorené každý majiteľ vozidla. Kryje škody spôsobené niekomu inému na zdraví alebo majetku. Overenie PZP slúži primárne na to, aby ste zistili, či je vaše poistenie platné. Neplatné poistenie môže pri náhodnej cestnej kontrole skončiť zbytočnou pokutou až do výšky 3 320 EUR.

Môžete to využiť aj v prípade, ak chcete zmeniť poisťovňu a kúpiť si výhodnejšie poistenie niekde inde. Aplikácia pre overenie platnosti PZP vám zobrazí tzv. výročný deň, kedy sa vaše poistenie opätovne obnovuje na ďalšie poistné obdobie, spravidla ďalší rok. Ak chcete zmeniť poisťovňu, výpoveď musíte podať minimálne 6 týždňov pred týmto výročným dňom.

Overenie platnosti PZP slúži aj na kontrolu uzatvoreného poistenia toho, kto spôsobil pri dopravnej nehode škodu vám. Aplikácia vám zobrazí aj poisťovňu a číslo poistnej zmluvy. Tieto údaje viete využiť pri hlásení poistnej udalosti v prípade, ak to neurobí osoba, ktorá vám škodu spôsobila.

Ako na overenie PZP

Najjednoduchším spôsobom pre overenie platnosti PZP je využitie internetu. Slovenská kancelária poisťovateľov eviduje zoznam všetkých platne uzatvorených poistiek. Tento centrálny register slúži aj na samotné overenie. Na stránke pre overenie platnosti PZP zadáte evidenčné číslo vozidla a dátum, ku ktorému chcete platnosť poistenia overiť.

Aplikácia pre overenie platnosti PZP podľa ŠPZ vám následne zobrazí druh, značku, model a farbu vozidla, v ktorej poisťovni je vozidlo poistené, číslo predmetnej poistnej zmluvy a od kedy, prípadne do kedy, je poistenie platné.

Čo ak nemám platnú zmluvu?

Ak vďaka aplikácii pre overenie PZP zistíte, že poistenie nemáte platné, snažte sa čím skôr zistiť príčinu a napraviť chybu. Môže sa stať, že nastala chyba v evidencii, preto čím skôr kontaktujte svoju poisťovňu a overte si všetky informácie. Prípadne ste zabudli zaplatiť splátku poistenia alebo poistenie naozaj uzatvorené nemáte. V tom prípade si čo najrýchlejšie uzatvorte nové, aby ste predišli prípadným postihom.

Najrýchlejšie to viete opäť urobiť cez internet. Online kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie všetkých poisťovní rýchlo a na jednom mieste. Vyberiete si to, ktoré je pre vás najvýhodnejšie a zmluvu priamo aj uzatvoríte a zaplatíte na účet vybranej poisťovne.