Poistenie auta proti krádeži – porovnanie

Krádež auta je nemilým prekvapením. V rámci povinného zmluvného poistenia si môžete dokúpiť aj doplnkové pripoistenia, medzi nimi aj poistenie proti krádeži auta, jeho časti alebo príslušenstva. Poistenie môže byť súčasťou existujúceho balíka poisťovne (Allianz) alebo vo forme pripoistenia. Poistenie krádeže auta si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke ako súčasť PZP.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie auta proti krádeži sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Odcudzením je úmyselné a protiprávne konanie ako krádež auta, lúpež alebo jeho neoprávnené používanie, prípadne pokus o uvedené činy.

Poisťované auto musí byť dostatočne zabezpečené a zabezpečenie musí byť funkčné. V prípade poistnej udalosti musíte mať k dispozícii policajnú správu a všetky kľúče a ovládače od auta a zabezpečovacích zariadení.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení s ostatnými poisťovňami na jednom mieste. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz cena auta v balíkoch Extra a Max podľa PZ Európa
ČSOB 4 000 EUR 33,50 EUR 0 % SR
Generali 4 000 EUR 28,50 EUR 5 %, min 100 EUR SR
Komunálna poisťovňa 2 500 / 5 000 EUR 25 / 50 EUR 100 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa
Union 6 000 EUR 25,92 EUR 10 % Európa
Uniqa 2 000 / 4 000 / 6 000 EUR 80 EUR Európa + Turecko
Wüstenrot