Úrazové poistenie sedadiel v aute – porovnanie

V rámci povinného zmluvného poistenia si môžete uzatvoriť aj úrazové poistenie vodiča prípadne celej posádky (poistenie sedadiel v aute). Poistenie sedadiel môže byť súčasťou existujúceho balíka poisťovne alebo vo forme pripoistenia. Úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke ako súčasť PZP.

Poistenie sedadiel môže byť iba pre vodiča auta alebo aj spolucestujúce osoby (celú posádku). Maximálny počet poistených osôb býva totožný s počtom sedadiel podľa technického preukazu auta.

Úrazové poistenie sedadiel vodiča a spolucestujúcich osôb sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistným plnením môže byť aj doba nevyhnutného liečenia po úraze (Generali, Union).

Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri prevádzke auta (nastupovanie, vystupovanie, jazda, krátkodobá zastávka, odstraňovanie porúch a podobne). K hlavnému poisteniu si ho môžete dokúpiť v kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie PZP jednotlivých poisťovní. Pri uzatváraní poistenia sedadiel si pozrite podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné Územná platnosť
Allianz celá posádka 6 000 / 12 000 EUR 3 000 / 6 000 EUR Comfort / Plus, Extra, Max Európa
ČSOB
Generali celá posádka 6 000 EUR 6 000 EUR v balíkoch L a XL Európa + Turecko
Komunálna poisťovňa celá posádka 3 320 EUR 3 320 EUR verejný prísľub Európa
Kooperativa celá posádka 1 500 EUR 1 500 EUR verejný prísľub Európa
Union vodič / celá posádka 10 000 EUR 10 000 EUR 23,40 / 44,52 EUR Európa
Uniqa vodič / celá posádka 40 000 EUR 40 000 EUR Európa + Turecko
Wüstenrot celá posádka 35 000 EUR 35 000 EUR 24 EUR Európa