Poistenie storna letenky

Cestujete do zahraničia letecky? Či už na dovolenku alebo služobnú cestu, do vzdialenejších krajín využívame leteckú dopravu. Súčasťou cestovného poistenia býva aj poistenie storna letenky. Môžete si ho uzatvoriť spolu s cestovným poistením alebo samostatne, ak máte napríklad ročné cestovné poistenie a potrebujete iba poistenie letenky.

Poistenie storna letenky využijete v prípade, ak na vopred zaplatenú cestu nemôžete nastúpiť. Pri stornovaní letenky vám predajca nevráti celú sumu, prípadne sa môže stať, že stornovacie poplatky budú v plnej výške ceny letenky. Poistenie letenky vám pomôže znížiť túto finančnú stratu. Poisťovňa, u ktorej máte storno letenky uzatvorené, vám tieto poplatky preplatí v závislosti od výšky spoluúčasti, ktorá sa väčšinou pohybuje od 0 do 20 %.

Uzatvorenie poistenia

Nemusí ísť pritom o vysoké dodatočné výdaje. Poistenie letenky vychádza pri jednotlivých poisťovniach od 3 % z jej ceny. K tomu komplexné cestovné poistenie obsahujúce poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti, úrazu a asistenčné služby od 1,50 EUR na deň.

Cestovné poistenie spolu s poistením storna letenky si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane ceny za poistenie letenky a podrobného rozpisu dôvodov storna pre každú poisťovňu. Pri zadávaní základných parametrov cesty (kedy, kam a s kým cestujete) si vyberte aj poistenie storna a zadajte dátum zakúpenia letenky a jej cenu. Ak cestujete viacerí, tak vyplňte cenu za všetky letenky.

Poistenie letenky musíte uzatvoriť čo najskôr po jej zakúpení alebo záväznej rezervácii. Poisťovne majú stanovený limit, do kedy je poistenie storna letenky potrebné uzatvoriť, v opačnom prípade začne byť poistenie platné až po tzv. čakacej dobe.

Súčasťou poistenia storna letenky môže byť v niektorých poisťovniach aj poistenie nevyužitej cesty a predčasného návratu.

Koľko zaplatím za poistenie letenky?

Poistenie storna letenky si môžete uzatvoriť vo všetkých poisťovniach ponúkajúcich cestovné poistenie. Ak by však cena vašej letenky, viacerých leteniek alebo celkových nákladov cestovnej služby presiahla 10 000 EUR, výber sa vám zúži na Allianz, AXA a Generali. Poisťovne Union a Wüstenrot majú totiž stanovenú maximálnu výšku poistnej sumy na 10 000 EUR. Pri cestovnom poistení Wüstenrot je stanovená aj minimálna výška storna, a to 500 EUR.

Najlacnejšie poistenie storna letenky vychádza v poisťovniach AXA (3,00 %) a Allianz (3,05 % za základné poistenie storna, 3,84 % za poistenie storno špeciál). V Generali vychádza na 4,21% a v poisťovni Wüstenrot 5,45 %. Cena za poistenie letenky v poisťovni Union závisí od výšky poistnej sumy a toho, akú výšku spoluúčasti si vyberiete (0 % alebo 20 %).

Dôvody storna

Poisťovne majú v podmienkach poistenia presne definované, čo môže byť dôvodom storna, aby vám stornovacie poplatky preplatili. Medzi najčastejšie dôvody patria:

 • akútne ochorenie, úraz alebo smrť poistenej, spolucestujúcej alebo blízkej osoby
 • nariadená karanténa
 • tehotenstvo, ktoré pri uzatváraní poistenia nebolo známe
 • zamietnutie žiadosti o vízum
 • značná škoda na majetku spôsobená vodou, živelnou udalosťou alebo trestným činom
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov
 • predvolanie na súdne konanie alebo povolávací rozkaz
 • nedobrovoľná strata zamestnania
 • rozvodové konanie
 • živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v cieľovej krajine
 • zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku

Jednotlivé poisťovne môžu ponúkať jeden alebo viaceré balíky poistenia storna, rozdelené na základné a rozšírené dôvody.