Groupama asistenčné služby

Poisťovňa Union (1. 12. 2022 prebrala produkty neživotného poistenia poisťovne Groupama) poskytuje asistenčné služby Groupama Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Groupama kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Groupama PZP kontakt +421 2 2085 4504 +421 2 2085 4504
Kontakt pri cestovnom poistení +420 2 9633 9644
Groupama infolinka +421 2 2085 4208
Poistná udalosť Groupama +421 2 2085 4208

Groupama PZP asistenčné služby

Groupama PZP ponúka v rámci poistenia aj asistenčné služby. Tie vám zabezpečia bezplatnú asistenciu v prípade nehody, defektu alebo poruchy vášho auta. Groupama PZP asistenčné služby platia na území Slovenskej republiky, ako aj v krajinách uvedených v Zelenej karte.

Groupama asistenčné služby sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2085 4504.

K asistenčným službám patrí:

 • garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách na Slovensku
 • oprava na mieste v prípade nehody, poruchy alebo defektu (do výšky 90 EUR pre SR a 150 EUR pre zahraničie)
 • odtiahnutie do najbližšieho servisu, ak oprava nie je možná na mieste (do výšky 90 EUR pre SR a 150 EUR pre zahraničie)
 • uschovanie auta až do jeho prevzatia autoservisom, maximálne na 3 dni (10 EUR/deň pre SR, 20 EUR/deň pre zahraničie)
 • v prípade krádeže auta alebo opravy dlhšej ako 8 hodín ubytovanie vodiča a spolucestujúcich osôb (2 dni/60 EUR/osoba na noc pre SR alebo 3 dni/70 EUR/osoba na noc), alebo prepravu posádky do cieľa pôvodnej cesty alebo do miesta bydliska alebo zabezpečenie náhradného vozidla kategórie B na 1 deň

Asistenčné služby pri cestovnom poistení

Asistenčné služby poskytuje spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic na tel. čísle +420 2 9633 9644. Poskytuje nasledovné služby:

 • informuje a poradí, na ktoré najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie sa obrátiť
 • zabezpečí prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, kde poskytnú vhodné lekárske ošetrenie
 • zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, pokiaľ nie sú na mieste k dispozícii
 • vyšle zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou
 • pri hospitalizácii udržiava kontakt s poistenou osobou a inými relevantnými osobami, cestovnými spoločnosťami a lekármi
 • v prípade potreby zabezpečí kvalifikovaný lekársky doprovod počas prevozu
 • zabezpečí repatriáciu
 • priebežne sa informuje o zdravotnom stave, sleduje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané
 • tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade jazykovej bariéry
 • informuje zdravotné zariadenie o spôsobe platby
 • odovzdáva odkazy rodinným príslušníkom
 • zabezpečí repatriáciu telesných pozostatkov
 • poskytne finančnú pomoc vrátane zablokovania kreditných kariet a prevodu peňazí pre poisteného
 • poskytne zálohovú platbu v hotovosti na mieste