NovinkyPovinné zmluvné poistenie

Čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení

24. mája 2022

Zdroj: Uniqa

O povinnom zmluvnom poistení už počul asi každý. Nie všetci v ňom však majú úplne jasno. Výber a uzavretie poistenia môže na prvý pohľad pôsobiť ako veľmi zložitý proces. Čo potrebujete o poistení vedieť? V tomto článku sa dozviete, čo PZP je, na čo sa zamerať pri jeho výbere a ako ho prípadne vypovedať alebo zmeniť.

Na čo slúži poistenie?

Jednoducho povedané, ide o poistenie, ktoré podľa zákona musí mať každé vozidlo, ktoré má pridelenú registračnú značku či technický preukaz. Platia sa z neho škody, ktoré pri nehode spôsobíte druhým. Vďaka nemu nebudete musieť z vlastného vrecka zaplatiť opravu auta, semaforu, zvodidiel alebo liečebné náklady, bolestné, stratu na zárobku a podobne iného človeka. Pozor! Poistenie sa naopak nevzťahuje na škody, ktoré ste si spôsobili na svojom vlastnom vozidle. Pred týmito výdavkami vás chráni havarijné poistenie.

Pri uzatvorení poistenia získate zelenú kartu. V prípade, že vás zastaví polícia, bude od vás žiadať okrem vodičského a technického preukazu práve túto kartu. Ako už názov napovedá, toto poistenie je povinné a mohla by vám hroziť výrazná pokuta. Ak by sa zistilo, že uvedené poistenie nemáte, až pri autonehode, môže od vás protistrana vymáhať náhradu poistného plnenia alebo jeho časti.

Ako si poistenie správne vybrať?

Hlavným kritériom by mal byť výber silného partnera, ktorý pristupuje k vybavovaniu predložených nárokov poškodených promptne a bez zbytočných prieťahov. Tým si ušetríte zbytočnú komunikáciu s protistranou a stres s vybavením nárokov prenecháte na svoju poisťovňu. Ďalším kritériom sú poistné limity. Nevyplatí sa na nich šetriť, aspoň sa neskôr nebudete musieť podieľať na škode protistrany v žiadnej výške.

Zamerajte sa aj na ponuku asistenčných služieb, ktoré vám môžu uľahčiť život pri nepríjemných udalostiach. Jazdíte často do zahraničia? Aj pri zaistení odtiahnutia, náhradného vozidla alebo opravy na mieste určite uvítate pomoc asistenčnej služby i to, že situáciu budete môcť riešiť v slovenčine.

Do ceny povinného zmluvného poistenia sa premieta množstvo faktorov vrátane tých, ktoré nemôžete nijako zmeniť. Na cenu má vplyv váš vek, adresa alebo výkon vozidla. Cenu môžu výrazne ovplyvniť aj mesiace, počas ktorých ste nemali nehodu. Podľa svojich potrieb sa môžete rozhodnúť aj pre pripoistenia k základnému balíku. V ponuke býva napríklad poistenie čelného skla, právna ochrana, poistenie stretu so zverou a ďalšie.

Online kalkulačka na našej stránke vám zobrazí porovnanie PZP jednotlivých poisťovní a všetko, čo potrebujete o poistení vedieť.

Ako zmeniť alebo vypovedať poistenie?

V prípade dlhodobých poistiek vám zmena poisťovne môže ušetriť nemálo EUR ročne. Ak ste si už vybrali novú poisťovňu, stačí len vypovedať zmluvu s tou súčasnou a môžete uzavrieť novú.

Poistnú zmluvu však nemôžete ukončiť, kedy sa vám zachce. Výpoveď poistenia má svoje pravidlá. Najčastejšie sa zmluva môže vypovedať šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak by ste poistenie chceli vypovedať bez udania dôvodu, máte na to dva mesiace od uzavretia zmluvy, neskôr už dôvod musíte uviesť. Medzi dôvody na vypovedanie zmluvy patrí napríklad zmena výšky poistného, zmena vlastníka vozidla, krádež vozidla, vznik poistnej udalosti, odhlásenie z registra vozidiel a ďalšie.