Poistenie čelného skla – porovnanie

Väčšina poisťovní ponúka v rámci svojho povinného zmluvného ako aj havarijného poistenia aj poistenie čelného skla. Poistenie môže byť súčasťou vybraného balíka poistného krytia poisťovne alebo sa dá prikúpiť ako pripoistenie čelného skla k hlavnému poisteniu. Poistenie čelného skla si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke ako súčasť PZP alebo pomocou kalkulačky pre havarijné poistenie.

Jednotlivé poisťovne môžu ponúkať poistenie iba pre čelné sklo alebo pre všetky sklenené výplne auta (čelné, zadné, bočné prípadne strešné okná). Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla.

Poistenie čelného skla sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. V závislosti od poisťovne to môže byť v dôsledku nehody, živelnej udalosti, krádeže alebo pokusu o krádež, vandalizmu, neoprávneného používania auta, stretu so zverou a podobne.

Poistené nebývajú diaľničné známky, nálepky technickej a emisnej kontroly, nálepky kontroly originality, spätné zrkadlá, navigácie a iné zariadenia pripevnené k sklu, škody spôsobené črepinami a podobne. Poistené nebývajú ani nepriame náklady, ako napríklad nemožnosť používania auta a ušlý zisk.

Koľko stojí pripoistenie čelného skla?

Aká je cena za pripoistenie čelného skla? Sklo si môžete v rámci povinného zmluvného poistenia poistiť na rôznu sumu. Poisťovne dávajú možnosť vybrať si výšku poistného krytia pre čelné sklo, teda do akej výšky poisťovňa pri poistnej udalosti preplatí náklady na opravu alebo výmenu čelného skla. Cena za poistenie čelného skla sa odvíja od zvolenej poistnej sumy. Prehľad výšky poistného krytia a ročného poistného pre jednotlivé poisťovne prinášame v prehľadnej tabuľke.

Poistenie čelného skla si môžete uzatvoriť v online kalkulačke spolu s hlavným poistením. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na jednom mieste a zoradí od najlacnejšieho po najdrahšie.

Porovnanie poistenia čelného skla k PZP

Pri uzatváraní poistenia skiel si pozrite podmienky konkrétnej poisťovne. Pripoistenie čelného skla môžete získať v Allianz, ČSOB, Generali, Komunálnej poisťovni, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Predmet poistenia Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz všetky okná cena okna v balíkoch Extra a Max 100 EUR Európa
ČSOB všetky okná 150 – 1 000 EUR 20 – 135,50 EUR 10 % ako hlavné poistenie
Generali čelné sklo 120 – 1 000 EUR 17,10 – 104,50 EUR 10 % Európa + Turecko
Komunálna poisťovňa čelné sklo 200 / 400 EUR 20 / 35 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa
Pillow všetky okná cena okna 10 % Európa + Turecko
Union všetky okná 200 – 550 EUR 36,84 – 73,80 EUR 10 % Európa
Uniqa všetky okná cena okna 40 EUR Európa + Turecko
Wüstenrot všetky okná 300 – 1 000 EUR 33 – 124 EUR 10 % Európa

Prasknuté čelné sklo – ako postupovať?

Prasknuté čelné sklo je na našich cestách častým javom. Stačí malý kamienok zpod kolies pred nami idúceho auta a poškodenie čelného skla je na svete. Prasklinu by sme nemali podceňovať. Jednak nie je bezpečná pre cestnú premávku a môžeme za ňu dostať aj pokutu za nevyhovujúci technický stav auta, prípadne prísť o technický preukaz. Vyhláška o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách hovorí, že vozidlo nie je technicky spôsobilé, ak v zóne čistenia stieračmi čelného skla

  • stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo
  • inej ako uvedenej sa nachádza viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm

Ako postupovať, keď zistíme, že máme prasknuté čelné sklo? Dočasne môžeme prasklinu prelepiť priehľadnou lepiacou páskou, aby sa nezväčšovala. Čím skôr je potrebné ísť s autom priamo do autorizovaného servisu, kde nám sklo odborne pozrú. Prasklinu bude možné opraviť, alebo bude potrebné čelné sklo vymeniť. Poškodenie čelného skla nahláste aj svojej poisťovni ako poistnú udalosť. Poisťovňa môže pomôcť s informáciami, na koho sa s poškodeným sklom najlepšie obrátiť.

Poistné krytie je maximálna suma za materiál a prácu, ktorú poisťovňa preplatí. Náklady môžu byť hradené z povinného zmluvného poistenia vodiča, ktorého auto prasklinu na čelnom skle spôsobilo, z nášho havarijného poistenia alebo práve z pripoistenia čelného skla.

Poistenie čelného skla v jednotlivých poisťovniach

Bližšie informácie ohľadom online poistenia čelného skla v jednotlivých poisťovniach:

Allianz – Slovenská poisťovňa

Poistenie čelného skla je súčasťou balíkov krytia Extra a Max komplexného poistenia vozidiel Moje Auto. Kryje poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla (čelné sklo, bočné sklá, zadné sklo) následkom nehody, odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie, vandalizmu alebo následkom poškodenia zaparkovaného vozidla zvieraťom. Poistenie platí na geografickom území Európy.

Poistenie čelného skla nekryje diaľničné známky, nálepky technickej a emisnej kontroly, nálepky kontroly originality ako aj náklady s ich výmenou alebo opätovným zaobstaraním. Z poistenia je tiež vylúčená výmena skla, ktoré bolo možné opraviť iným spôsobom. Poistenie sa nevzťahuje na náves a príves s výnimkou obytného návesu a prívesu.

Pri oprave skla iným spôsobom ako výmenou je poistné plnenie do výšky 30 EUR s dph.

ČSOB

Pripoistenie čelného skla a ostatného zasklenia auta si môžete pri povinnom zmluvnom poistení uzatvoriť na poistnú sumu 150 EUR (za 20 EUR ročne), 300 EUR (za 36 EUR ročne), 500 EUR (za 60 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 135,50 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Môže ísť napríklad o prípad havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádeže, lúpeže alebo neoprávneného používania auta. Územná platnosť, začiatok a koniec poistenia sú zhodné s hlavným poistením. Pri havarijnom poistení je poistenie skla súčasťou základného krytia. Spoluúčasť je v tomto prípade 50 EUR, 100 EUR alebo 5 % minimálne 150 EUR.

Poistenie nekryje spätné zrkadlá, panoramatické strešné okná a zasklenia. Poistené takisto nie sú diaľničné známky, svetlomety a škody vzniknuté na navigáciách alebo iných zariadeniach pripevnených k skleneným výplniam. Nevzťahuje sa ani na škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle. Ak poisťovňa nerozhodne inak, poistenie sa nevzťahuje na následné škody všetkých druhov (napríklad z dôvodu nemožnosti používať auto) a vedľajšie výdavky.

Generali

Poistenie čelného skla kryje poškodenie alebo zničenie čelného skla v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu, odleteného kameňa, krádeže, lúpeže alebo neoprávneným užívaním. Predmetom poistenia nie sú spätné zrkadlá, navigácie alebo iné zariadenia pripevnené k čelnému sklu. Poistené takisto nie sú diaľničné známky a škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle.

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, že hlavné poistenie zanikne, k rovnakému okamihu automaticky zaniká aj pripoistenie. Poistenie čelného skla platí na území Európy a Turecka. Limit poistného plnenia je 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %. Za pripoistenie čelného skla zaplatíte podľa výšky poistnej sumy od 17,10 EUR (krytie 120 EUR) po 104,50 EUR (krytie 1 000 EUR).

Pri havarijnom poistení je poistenie čelného skla súčasťou základného poistenia. Spoluúčasť je rovnaká, doplnkovo si môžete prikúpiť nulovú spoluúčasť.

Komunálna poisťovňa

Škodová udalosť môže nastať v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneným užívaním, odleteného kameňa a podobne. Komunálna poisťovňa poisťuje čelné sklo pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 (do 3,5 t). Poistenie čelného skla nekryje škody na iných častiach vozidla vzniknutých súčasne s poškodením alebo zničením čelného skla. Poistené takisto nie sú diaľničné známky na skle, navigácie alebo iné zariadenia pripevnené na skle, spätné zrkadlá a ostatné zasklenie vozidla.

Pripoistenie čelného skla sa v poisťovni v rámci povinného zmluvného poistenia uzatvára na sumu 200 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 400 EUR (cena poistenia 35 EUR) so spoluúčasťou 20 EUR. Ak oprava neprekročí sumu 60 EUR, spoluúčasť sa neplatí. V prípade uzatvorenia ďalších pripoistení (zrážka so zverou alebo krádež vozidla) môžete získať zľavu do výšky 10 %.

Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Poistenie čelného skla platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Pri havarijnom poistení je pripoistenie čelného skla súčasťou základného poistenia a platí na geografickom území Európy.

Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa ponúka poistenie čelného skla iba v rámci havarijného poistenia, k povinnému zmluvnému poisteniu si ho prikúpiť nemôžete. Vzťahuje sa na celé zasklenie vozidla vrátane strešného okna a vonkajších spätných zrkadiel a platí na geografickom území Európy.

Pillow

Pillow poistenie auta ponúka poistenie celého zasklenia auta vrátane strešného okna, presklenej strechy a spätných zrkadiel. Spoluúčasť pri výmene je 10 %, oprava je bez spoluúčasti.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka s výnimkou Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Kosova, Moldavska a Ruska. Takisto sa nevzťahuje na územia, na ktorých prebieha vojenský konflikt alebo kde územie nie je pod plnou kontrolou vlády príslušnej krajiny.

Union

Pripoistenie čelného skla a ostatného zasklenia vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou udalosťou si môžete uzatvoriť na poistnú sumu 200 EUR (za 36,84 EUR ročne), 300 EUR (za 51,60 EUR ročne) alebo 550 EUR (za 73,80 EUR ročne). Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu skla do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Poistenie sa dá uzatvoriť pre vozidlá nie staršie ako 12 rokov.

Poistenie platí na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Spoluúčasť je vo výške 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %.

Poistenie sa nevzťahuje na škody na veciach spojených so sklom (diaľničné známky, ochranné fólie a pod.), zrkadlách, navigáciách a iných zariadeniach pripevnených ku sklu, odcudzenie skla, škody spôsobené črepinami z rozbitého skla a škody súvisiace s poškodením, zničením alebo odcudzením skla.

Pri havarijnom poistení je poistenie skla súčasťou základného krytia s rovnakou spoluúčasťou, ako je hlavné poistenie. Doplnkovo si môžete prikúpiť poistenie bez spoluúčasti.

Uniqa

Pripoistenie skla sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie obvodových skiel vrátane strešných okien. Poistenie nekryje ďalšie náklady spojené s výmenou čelného skla, ako napr. diaľničné známky, nálepky technickej kontroly a podobne. Takisto nie sú poistené dodatočné úpravy skiel tónovaním a následné škody spôsobené poškodeným sklom.

Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa so spoluúčasťou 40 EUR, v prípade opravy v zmluvnom servise je plnenie bez spoluúčasti.

Wüstenrot

Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného, bočných alebo zadného skla auta. Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu skla do výšky uvedenej v poistnej zmluve. Pripoistenie čelného skla sa dá uzatvoriť na poistnú sumu 300 EUR (za 33 EUR ročne), 500 EUR (za 62 EUR ročne), 800 (za 99 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 124 EUR ročne). Spoluúčasť pri poistnom plnení je 10 %.

V rámci havarijného poistenia je poistenie skla súčasťou základného krytia. Uzatvára sa so spoluúčasťou 5 %, minimálne 150 EUR. Prikúpiť si môžete aj pripoistenie bez spoluúčasti s limitom krytia 600 EUR.

Poistenie čelného skla nekryje diaľničné známky, spätné zrkadlá, ochranné fólie, clony, svetlomety a iné veci spojené s čelným sklom ako aj škody spôsobené črepinami skla. Nevzťahuje sa takisto na škody, ktoré boli spôsobené pri krádeži a nepriame škody spôsobené v dôsledku nemožnosti používať auto.

Poistenie platí na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia.