NovinkyCestovanie

Dovolenka bez stresov

30. júna 2022

Zdroj: Uniqa

Ochorelo vám dieťa a nemôžete vycestovať? Ukradli vám počas dovolenky drahý notebook alebo mobilný telefón? Po dvoch covidových rokoch si konečne môžeme užívať cestovanie bez obmedzení. Aby bola vaša dovolenka bez stresov, nezabudnite aj na pripoistenie storno poplatkov. Poisťovňa Uniqa ponúka niekoľko rád, ako si užiť dovolenku a čo robiť v prípade poistnej udalosti.

Uniqa v poslednom čase eviduje nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov. Najmä pri deťoch sa môžu stať nepredvídateľné udalosti, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Rodina s deťmi by si preto toto pripoistenie mala prikúpiť. Poistenie storna odporúčame dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie alebo cestovný lístok.

Cestovné poistenie v rámci poistenia liečebných nákladov kryje aj ochorenie na Covid-19. Toto ochorenie je kryté aj poistením storno poplatkov. Znamená to, že poistený si môže uplatniť náhradu storno poplatkov aj v prípade nákazy koronavírusom, hospitalizácii, domácej liečby alebo povinnej karantény, ak bol pred vycestovaním pozitívne testovaný PCR testom buď on alebo rodinný príslušník.

Krádež či strata drahej elektroniky počas dovolenky

Krádež, strata či poškodenie elektroniky sú v cestovnom poistení kryté, ak máte v balíku poistenia zahrnuté aj pripoistenie batožiny. Cenné veci by ste mali voziť bezpečne so sebou a dohliadať na ne. Ak ich nepoužívate, mali by ste ich odovzdať do úschovy ubytovaciemu zariadeniu, stráženej šatne alebo ich mať uzamknuté v hotelovom sejfe.

Znamená to, že poistenie vám nekryje krádež vecí, ktoré ste si nechali na pláži, kým ste sa išli kúpať. Cenné veci sú kryté do výšky limitov stanovených pre jednotlivé poistné balíky. Právo na poistné plnenie v prípade odcudzenia vzniká, ak páchateľ prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou. Nárok na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená. V prípade poistnej udalosti je potrebné poslať poisťovni policajnú správu, potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy, pripadne doklad o výške opravy poškodenej veci resp. ďalšie doklady, ktoré bude poisťovňa požadovať.