Poistenie na hory

Poistenie na hory (poistenie HZS) predstavuje cestovné poistenie na Slovensku, ktorého je základnou súčasťou. Ak si chcete uzatvoriť poistenie na hory v zahraničí, využite cestovné poistenie s pripoistením záchrannej činnosti.

Uzatvoriť si môžete krátkodobé poistenie, alebo ak vyhľadávate horskú turistiku prípadne lyžovanie častejšie, máte k dispozícii aj ročné poistenie na hory.

Poistenie na hory platí v oblasti pôsobnosti Horskej záchrannej služby (Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Ako si uzatvoriť poistenie na hory

HZS poistenie sa uzatvára pre osoby nad 18 rokov. Deti prípadné vzniknuté náklady hradiť nemusia. Poistenie kryje vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci a prepravu.

Poistenie na hory si uzatvoríte v kalkulačke cestovného poistenia, kde si vyberiete destináciu Slovensko. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia a môžete si vybrať aj doplnkové pripoistenia. Ak máte záujem o krátkodobé poistenie, vyberiete si dátum začiatku a konca cesty, resp. pobytu v horách. V prípade, že je pre vás výhodnejšie celoročné poistenie na hory, vyberiete si, od kedy má poistenie začať platiť.

Krátkodobé poistenie na hory si môžete na našej stránke uzatvoriť na poistnú sumu do 50 000 EUR, ročné poistenie na hory do 20 000 EUR. K poisteniu si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia. Najčastejšími sú úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti.

Kto ponúka poistenie na hory

Allianz ponúka poistenie do hôr s krytím nákladov Horskej záchrannej služby do výšky 16 600 EUR. Vybrať si môžete základné poistenie alebo poistenie s pripoistením rizikových športov alebo činností. Pre krátkodobé poistenie na Slovensko si môžete prikúpiť aj poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu.

ČSOB poisťovňa kryje poistenie do hôr do výšky 10 000 EUR. Súčasťou základného poistenia je aj poistenie úrazu. V rozšírenom balíku si môžete prikúpiť hospitalizáciu následkom úrazu a denné odškodnenie za úraz už počas liečby.

Generali poistenie do hôr kryje náklady HZS do výšky 20 000 EUR. Základné poistenie zahŕňa aj poistenie úrazu a zodpovednosti za škodu. Pripoistiť si môžete batožinu, domáceho miláčika a autoasistenciu.

Kooperativa ponúka poistenie na Slovensko v troch rôznych balíkoch. Náklady HZS kryjú od 20 000 EUR do 30 000 EUR, pričom pri samostatnom poistení do hôr je poistná suma 25 000 EUR. Vyššie balíky zahŕňajú aj poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Pripoistiť si môžete rizikové športy a cykloasistenciu.

Union poistenie na hory kryje v krátkodobom poistení do výšky 50 000 EUR, pri ročnom do 20 000 EUR. Poistenie si môžete rozšíriť o krytie batožiny, úrazu, zodpovednosti a storna. Krátkodobé poistenie si navyše môžete doplniť o poistenie dovolenkovej domácnosti alebo cykloasistenciu.

Uniqa poisťovňa kryje poistenie HZS do výšky 16 600 EUR. Súčasťou poistenia je aj poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti a storna. Poisťovňa neponúka ročné poistenie do hôr.

Cestovné poistenie na Slovensku – porovnanie

Pre lepší prehľad si pozrite poistenie do hôr v prehľadnej tabuľke. Obsahuje porovnanie limitov poistného krytia jednotlivých poisťovní ako aj cenu za deň poistenia resp. cenu ročného poistenia.

(v EUR) krátkodobé poistenie cena za deň od ročné poistenie cena na rok od
Allianz 16 600 0,67 16 600 14,32
ČSOB 10 000 0,99 10 000 59,00
Generali 20 000 0,80 20 000 19,00
Kooperativa 25 000 0,95 25 000 20,00
Union 50 000 0,70 20 000 9,50
Uniqa 16 600 1,10