Doplnkové pripoistenia k AXA cestovnému poisteniu

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia. Základným je AXA Reference, ktorý kryje liečebné náklady v zahraničí. Ak máte záujem aj o poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti za škodu a právnej ochrany, je pre vás určený AXA Komfort. Najvyšším a najkomplexnejším balíkom poistenia je AXA Excelent, ktorý ponúka pre uvedené poistenia vyššie limity krytia a jeho súčasťou je navyše aj poistenie domácich maznáčikov a cestovania lietadlom.

Všetky uvedené balíky si môžete rozšíriť o ďalšie doplnkové pripoistenia podľa potreby. Najčastejším je AXA poistenie storna, ktoré vám pomôže znížiť finančnú stratu, ak na cestu nemôžete nastúpiť a čakajú vás stornovacie poplatky.

Ďalšími doplnkovými pripoisteniami sú poistenie rizikových športov, požičaného vozidla, autoasistencie a poistenie drink povolený. Balíky Komfort a Excelent si môžete doplniť aj o poistenie práce a štúdia a poistenie chronických chorôb.

Všetky tri balíky AXA cestovného poistenia vrátane doplnkových pripoistení si môžete uzatvoriť aj na našej stránke. Online kalkulačka vám prehľadne zobrazí porovnanie cestovného poistenia s vybranými pripoisteniami a zmluvu môžete zaplatiť priamo na účet poisťovne.

Poistenie rizikových športov

Rekreačné športy máte kryté už v základnom poistení. V prípade, že bežné športy vykonávate výkonnostne prípadne v rámci organizovaných súťaží alebo príprav na ne, alebo vykonávate profesionálne športy, je pre vás určené pripoistenie rizikových športov.

Pri poistení rizikových športov sa vám rozširuje poistné krytie v poistení liečebných nákladov, úrazu a zodpovednosti. Pripoistenie si môžete kúpiť vo všetkých troch balíkoch krytia.

Medzi bežné športy patria napríklad cykloturistika, lyžovanie a snowboarding na vyznačených trasách, plávanie, plážový volejbal, tenis, turistika alebo treking na značených cestách v nenáročnom teréne, via ferrata obtiažnosti A a podobne.

Úplný zoznam bežných a rizikových športov nájdete na stránke poisťovne AXA (zoznam bežných športov, zoznam rizikových športov).

Poistenie práce a štúdia

Toto pripoistenie si môžete kúpiť v balíkoch krytia Komfort a Excelent. Využijete ho v prípade, ak do zahraničia cestujete za prácou alebo štúdiom. Vzťahuje sa na liečebné náklady a poistenie úrazu. Pripoistenie nekryje rizikové pracovné činnosti.

Poistenie drink povolený

Ak si počas dovolenky neodopriete víno, pivo alebo kokteil, je toto pripoistenie určené pre vás. Rozširuje poistné krytie liečebných nákladov aj pre prípad, ak by ste maximálne do dvoch hodín po prípadnej poistnej udalosti mali nameranú hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 promile. Nevzťahuje sa na situácie, pri ktorých by ste porušili miestne predpisy (napr. riadenie motorového vozidla).

Poistenie drink povolený je určený iba pre dospelé osoby a uzatvoriť ho môžete aj pre jednorazové aj ročné poistenie vo všetkých troch balíkoch krytia.

Poistenie požičaného vozidla

Pri požičaní motorového vozidla v zahraničí (auto, motorka, skúter a pod.) by po vás v prípade poistnej udalosti (dopravná nehoda, krádež, vandalizmus) mohla požičovňa požadovať zaplatenie spoluúčasti z poistenia. Pripoistenie požičaného vozidla uhradí až do výšky 1 200 EUR túto spoluúčasť za vás. Uzatvoriť ho môžete aj pre jednorazové aj ročné poistenie vo všetkých troch balíkoch krytia.

Pripoistenie sa vzťahuje výhradne na spoluúčasť z poistenia zapožičaného vozidla. Poisťovňa za vás neuhradí spoluúčasť v prípade, ak:

  • bolo vozidlo požičané na Slovensku prípadne v nelicencovanej požičovni
  • nebola privolaná miestna polícia a nemáte policajnú správu
  • vozidlo neriadila poistená osoba

Poistenie autoasistencie

Poistenie autoasistencie je určené pre tých, ktorí na cestu do zahraničia idú vlastným autom. Uzatvoriť ho môžete k jednorazovému cestovnému poisteniu vo všetkých troch balíkoch poistenia.

Pripoistenie sa vzťahuje na poruchu, nehodu, odcudzenie, vandalizmus a chybu šoféra v zahraničí ale aj na území Slovenska pri ceste do alebo zo zahraničia. Kryje:

  • drobnú opravu na mieste (príjazd + 1 hod. práce, bez ceny náhradných dielov)
  • vyslobodenie a odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu
  • uskladnenie na stráženom mieste v prípade, ak odtiahnutie do servisu nie je možné (max. 3 dni)
  • prepravu nepojazdného vozidla na Slovensko do servisu najbližšieho k vášmu bydlisku v prípade, že by oprava v zahraničí trvala viac ako 5 dní (max. 2 200 EUR)
  • ubytovanie posádky v hoteli po dobu opravy (80 EUR / os. / noc, max. 2 noci, 1 noc v SR)
  • dopravu posádky do cieľového alebo východiskového miesta
  • zošrotovanie v zahraničí (max. 500 EUR)

Poistenie chronických ochorení

Pripoistenie si môžete uzatvoriť v balíkoch Komfort a Excelent. Rozširuje krytie liečebných nákladov aj na chronické ochorenia. Limit krytia je v balíku Komfort 100 000 EUR, v balíku Excelent 200 000 EUR.