AXA Excelent

AXA cestovné poistenie ponúka na výber tri rôzne balíky krytia. Najkomplexnejší z nich je AXA Excelent, ktorý pokrýva všetky potreby cestovateľov do zahraničia. Pozrite si aj porovnanie AXA Excelent s ostatnými balíkmi AXA cestovného poistenia.

Okrem poistenia liečebných nákladov (do výšky 20 mil. EUR) kryje AXA Excelent aj batožinu, úraz, zodpovednosť za vzniknuté škody vrátane následných finančných škôd, cestovanie lietadlom a domácich maznáčikov. Súčasťou je aj poistenie asistenčných služieb vrátane právnej asistencie.

Balík si doplnkovo môžete rozšíriť o poistenie storna, rizikových športov, práce a štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických chorôb alebo poistenie drink povolený.

Poistenie si môžete uzatvoriť ako jednorazové, s dobou výjazdu 1 – 365 dní alebo ako celoročné s opakovaným výjazdom, pričom maximálna dĺžka jednej poistenej cesty je 90 dní. AXA Excelent viete uzatvoriť pre deti, dospelých aj seniorov nad 70 rokov.

Územnú platnosť poistenia si môžete vybrať Európu alebo celý svet. Najrýchlejšie si ho kúpite prostredníctvom online kalkulačky aj na našej stránke. Tá vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia AXA s viacerými produktami na trhu a vyberiete si to najvhodnejšie pre vaše potreby. Poistenie môžete priamo na stránke aj zaplatiť na účet poisťovne.

Čo je súčasťou balíka

Základom cestovného poistenia AXA Excelent je poistenie liečebných nákladov s krytím až do výšky 20 mil. EUR a poistenie asistenčných služieb vrátane právnej asistencie s limitom 4 000 EUR.

Poistenie kryje v rámci úrazového poistenia trvalé následky do výšky 40 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu na 20 000 EUR. Škody spôsobené tretím osobám kryje pri majetku do výšky 125 000 EUR a škody na zdraví do 250 000 EUR. AXA Excelent zahŕňa v rámci poistenia zodpovednosti aj následné škody do výšky 35 000 EUR.

Pri zahraničných cestách je v rámci AXA Excelent vaša batožina poistená na sumu 1 500 EUR, pričom limit na jednu vec je 750 EUR. Do celkového limitu 750 EUR je poistená aj elektronika a športové potreby. Súčasťou poistenia batožiny je aj poistenie cestovných dokladov do výšky 160 EUR. Balík zahŕňa aj poistenie obchodného vybavenia s celkovým limitom 1 500 EUR.

Na rozdiel od ostatných balíkov poistenia, AXA Excelent kryje pri cestovaní lietadlom aj poistenie omeškania batožiny do výšky 200 EUR a poistenie oneskorenia alebo zrušenia letu na 360 EUR (max. 20 EUR / hod.).

Poistenie kryje do výšky 800 EUR aj veterinárnu starostlivosť a dopravu zvieraťa k veterinárovi. Navyše rozširuje poistenie zodpovednosti aj na škody spôsobené domácim zvieraťom.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
liečebné náklady 20 000 000 200 000  100 000
trvalé následky úrazu 40 000 20 000
smrť následkom úrazu 20 000 10 000
batožina 1 500 750
škoda na majetku 125 000 20 000
škoda na zdraví 250 000 40 000

Koľko stojí AXA Excelent

Pri cestovaní v rámci Európy si dospelá osoba zaplatí za deň poistenia 1,99 EUR, dieťa 1,49 EUR a senior 3,97 EUR. AXA Excelent na rok stojí pre deti aj dospelé osoby 83,43 EUR a pre seniorov 166,86 EUR.

AXA Excelent pre celý svet vyjde na deň dospelú osobu 4,12 EUR, dieťa 3,09 EUR a seniora na 8,23 EUR. Ročné poistenie s viacnásobným výjazdom stojí deti aj dospelých 187,61 EUR a seniorov 375,22 EUR.

dieťa (0-17 rokov) dospelý (18-69 rokov) senior (70 rokov a viac)
(v EUR) na deň ročne na deň ročne na deň ročne
Európa 1,49 83,43 1,99 83,43 3,97 166,86
svet 3,09 187,61 4,12 187,61 8,23 375,22

Cestovné poistenie si za príplatok môžete rozšíriť aj o ďalšie doplnkové pripoistenia.