NovinkyCestovanie

Liečebné náklady v zahraničí

10. júna 2022

Letná dovolenková sezóna sa rozbieha a mnohí už využívajú teplejšie počasie na cestu za oddychom. Spolu so školskými prázdninami začne aj intenzívnejšie cestovanie či už do hôr, k moru alebo len tak spoznávať nové miesta a krajiny. Ak ste sa rozhodli cestovať do zahraničia, okrem dôležitých vecí na cestu by ste si nemali zabudnúť pribaliť aj cestovné poistenie. Aj keď bude lepšie, keď ho nebudeme potrebovať.

Základnou a najdôležitejšou zložkou cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Na dovolenke nás chráni v prípade potreby podobne, ako verejné zdravotné poistenie na Slovensku. Poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré počas cesty môžu nastať. Môže to byť jednak následkom úrazu alebo ochorenia, v najhoršom prípade aj smrti.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rozdielne poistenie a veľakrát nie je jednoduché si vybrať. Záleží, kam cestujeme, čo chceme mať kryté a aké doplnkové služby nám poisťovne poskytujú. Dôležitý je rozsah poistenia ako aj asistenčných služieb, ktoré v prípade poistnej udalosti budeme využívať.

Porovnanie poistenia

Cena poistenia je rozdielna a jej porovnanie v každej poisťovni môže zabrať veľa času. Mnohí ľudia majú svoje obľúbené produkty. Výnimkou nie je ani poistenie a bez ohľadu na cenu si zvolia tú svoju poisťovňu. Pre tých, ktorí si chcú poistenie jednotlivých poisťovní porovnať, vznikli porovnávače poistenia, ktoré poisťovne porovnajú na jednom mieste a poistenie je možné rovno aj uzatvoriť a zaplatiť.

Ako vyzerá najlacnejšie cestovné poistenie? Porovnajme si minimálne ceny poistenia liečebných nákladov v jednotlivých poisťovniach pre dospelú osobu (35 rokov) a rodinu (35 rokov, 33 rokov, 9 rokov, 6 rokov) v rámci Európy.

(v EUR) Limit krytia dospelý (1 deň) despelý (11 dní) rodina (1 deň) rodina (11 dní)
Cestovné poistenie Allianz bez limitu 1,21 13,27 3,65 40,13
Cestovné poistenie AXA 100 000 0,80 8,80 2,80 30,80
Cestovné poistenie Generali 200 000 1,22 10,48 3,67 31,43
Cestovné poistenie Union bez limitu 1,00 11,00 3,60 39,60
Cestovné poistenie Wüstenrot 100 000 1,30 14,30 2,30 25,30

Poistenie má aj sublimity pre rôzne zložky, najčastejšie je to pre zuby, zdravotné pomôcky, dopravu a ubytovanie príbuzného v prípade hospitalizácie alebo dopravu neplnoletej osoby.