PZP Chevrolet

Zákon definuje minimálne poistné sumy povinného zmluvného poistenia, a to 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. V online kalkulačke si môžete zvoliť aj vyššie limity poistného plnenia, až do výšky 10 mil. EUR.

Poistenie si môžete uzatvoriť v jednej z 8 poisťovní priamo na našej stránke. Okrem základného poistenia si môžete vybrať aj z ponuky doplnkových pripoistení (krádež, živel, sklo, úraz vodiča, batožina, zrážka so zverou). Všetky produkty na trhu sú vrátane asistenčných služieb.

Uzatvoriť si ho môžete pre aktuálne predávané ako aj staršie modely Chevrolet. Najčastejšie je PZP uzatvárané pre modely Chevrolet Cruze, Chevrolet Spark, Chevrolet Malibu, Chevrolet Aveo, Chevrolet Trax, Chevrolet Orlando, Chevrolet Captiva a Chevrolet Camaro.

Platnosť poistenia

Poistenie pre Chevrolet sa uzatvára na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistenie platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Overenie platnosti PZP si viete urobiť aj online.

Zánik poistenia môže byť podľa zmluvných podmienok poisťovne alebo na základe podmienok definovaných v zákone. Výpoveď má písomnú podobu.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému na zdraví alebo majetku. Vďaka doplnkovým pripoisteniam môžete čiastočne chrániť aj vaše auto. Myslite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poistenie pre Chevrolet si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke. Výpočet poistenia je rýchly a kalkulačka vám zobrazí podrobné PZP porovnanie vrátane zvolených pripoistení pre všetky poisťovne. Stačí si vybrať pre vás to najlepšie a priamo online aj uzatvoriť. Zobrazenie porovnania je od najlacnejšieho po najdrahšie.

Poisťovne ponúkajúce PZP Chevrolet

Bližšie informácie môžete získať priamo v online kalkulačke alebo v podrobných informáciách k jednotlivým poisťovniam. PZP Chevrolet ponúkajú Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot.

(poistné krytie v EUR) max limit sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP 10 / 5 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 1 200
ČSOB PZP 7 mil. 150 – 1 000 4 000 3 000 4 000
Generali PZP 10 mil. 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 5,24 / 2,1 mil. 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320 500
Kooperativa PZP 5,24 / 2,05 mil. 250 3 000 1 500 200
Pillow PZP 10 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000 1 500
Union PZP 5,3 / 5 mil. 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP 8 mil. cena okna 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 40 000 1 000
Wüstenrot PZP 6 mil. 200 – 800 4 000 4 000 35 000