PZP Mitsubishi

Zákon stanovuje minimálne poistné sumy povinného zmluvného poistenia, a to 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. V našej online kalkulačke si môžete zvoliť aj vyššie limity poistného plnenia, až do výšky 10 mil. EUR.

Poistenie si môžete uzatvoriť v jednej z 8 poisťovní priamo na našej stránke. Okrem základného poistenia si môžete vybrať aj z ponuky doplnkových pripoistení (živel, sklo, krádež, úraz vodiča, zrážka so zverou, batožina). Poistenie je ponúkané vrátane asistenčných služieb.

PZP si môžete uzatvoriť pre aktuálne predávané ako aj staršie modely Mitsubishi. Najčastejšie je uzatvárané pre modely Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Space Star, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Pajero a Mitsubishi Outlander.

Platnosť poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Overenie platnosti PZP si viete urobiť aj online.

Zrušenie poistenia môže byť podľa zmluvných podmienok poisťovne alebo na základe podmienok definovaných v zákone. Výpoveď má písomnú podobu.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému či už na zdraví alebo majetku. Vďaka doplnkovým pripoisteniam môžete čiastočne chrániť aj vaše auto. Myslite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poisťovne ponúkajúce PZP Mitsubishi

Bližšie informácie môžete získať priamo v online kalkulačke alebo v podrobných informáciách k jednotlivým poisťovniam. PZP Mitsubishi ponúkajú Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot. Kalkulačka vám zobrazí podrobné PZP porovnanie vrátane všetkých vybraných pripoistení. Zobrazenie porovnania poistenia je od najlacnejšieho po najdrahšie. Stačí si vybrať pre vás to najlepšie a priamo online aj uzatvoriť.

(poistné krytie v EUR) max limit sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP 10 / 5 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 1 200
ČSOB PZP 7 mil. 150 – 1 000 4 000 3 000 4 000
Generali PZP 10 mil. 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 5,24 / 2,1 mil. 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320 500
Kooperativa PZP 5,24 / 2,05 mil. 250 3 000 1 500 200
Pillow PZP 10 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000 1 500
Union PZP 5,3 / 5 mil. 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP 8 mil. cena okna 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 40 000 1 000
Wüstenrot PZP 6 mil. 200 – 800 4 000 4 000 35 000