PZP Subaru

Poistenie pre Subaru si môžete uzatvoriť v jednej z 8 poisťovní priamo na našej stránke. Okrem základného poistenia si môžete vybrať aj z ponuky doplnkových pripoistení (zrážka so zverou, sklo, krádež, živel, úraz vodiča, batožina). Poistenie sa ponúka vrátane asistenčných služieb.

Zákon definuje minimálne poistné sumy pre PZP Subaru, a to 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. V online kalkulačke si môžete zvoliť aj vyššie limity poistného plnenia, až do výšky 10 mil. EUR.

PZP si môžete uzatvoriť pre aktuálne predávané ako aj staršie modely Subaru. Najčastejšie je uzatvárané pre modely Subaru Impreza, Subaru Forester, Subaru XV, Subaru Legacy, Subaru Outback a Subaru Solterra.

Platnosť poistenia

PZP Subaru začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistenie platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Overenie platnosti PZP si viete urobiť aj online.

Zrušenie poistenia môže byť podľa zmluvných podmienok poisťovne alebo na základe podmienok definovaných v zákone. Výpoveď má písomnú podobu.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému na majetku alebo zdraví. Vďaka doplnkovým pripoisteniam môžete čiastočne chrániť aj vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poisťovne ponúkajúce PZP Subaru

Bližšie informácie môžete získať priamo v kalkulačke alebo v podrobných informáciách k jednotlivým poisťovniam. PZP Subaru ponúkajú Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot. Poistenie si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke. Výpočet je na pár klikov a kalkulačka vám zobrazí podrobné PZP porovnanie vrátane zvolených pripoistení pre všetky poisťovne. Stačí si vybrať pre vás to najlepšie a online aj uzatvoriť.

(poistné krytie v EUR) max limit sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP 10 / 5 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 1 200
ČSOB PZP 7 mil. 150 – 1 000 4 000 3 000 4 000
Generali PZP 10 mil. 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 5,24 / 2,1 mil. 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320 500
Kooperativa PZP 5,24 / 2,05 mil. 250 3 000 1 500 200
Pillow PZP 10 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000 1 500
Union PZP 5,3 / 5 mil. 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP 8 mil. cena okna 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 40 000 1 000
Wüstenrot PZP 6 mil. 200 – 800 4 000 4 000 35 000