Uniqa Basic

Uniqa cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v štyroch rôznych balíkoch. Základným je Uniqa Basic, ktorý kryje liečebné náklady a právnu pomoc v zahraničí.

Pri jednorazovom poistení, ktoré sa dá uzatvoriť na 1 až 365 dní, si môžete vybrať poistenie iba pre Európu alebo celý svet. Ak máte záujem o Uniqa ročné poistenie s viacerými výjazdmi počas roka, poistenie sa uzatvára pre celý svet. V tomto prípade máte v rámci Európy krytých prvých 90 dní cesty, pri ceste mimo Európy prvých 45 dní.

Balík Basic je určený pre osoby do veku 70 rokov. Liečebné náklady kryje do výšky 250 000 EUR (50 000 EUR v prípade terorizmu, 20 000 EUR pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení) s čiastkovými limitmi napríklad pre zubné ošetrenie (400 EUR), návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní, opatrovníka alebo rodiča pri hospitalizácii dieťaťa. Súčasťou poistenia je aj denná dávka počas hospitalizácie (18 EUR na deň, max. 14 dní).

Poistenie právnej pomoci je limitované sumou 2 000 EUR, návratná záloha pre advokáta alebo na kauciu je maximálne 1 800 EUR.

Ak samostatné krytie liečebných nákladov nepokrýva všetky vaše požiadavky na poistenie do zahraničia, sú pre vás určené balíky Plus, Komfort a Extra, ktorých súčasťou je aj poistenie zodpovednosti, úrazu, batožiny, storna, prerušenia cesty, zmeškania dopravného prostriedku, oneskorenia návratu prípadne golfových rizík.

Koľko stojí cestovné poistenie Uniqa Basic

Jednorazové poistenie v rámci Európy stojí 1,20 EUR na jeden deň, či ide o dieťa alebo dospelú osobu. S územnou platnosťou celý svet vyjde poistenie na deň 1,70 EUR.

Ročné poistenie nie je možné uzatvoriť pre seniorov a stojí 19,90 EUR, rodinné poistenie (2 dospelí, 1 až 4 deti do 18 rokov) 52,40 EUR.

dieťa dospelý senior
(v EUR) na deň ročne na deň ročne na deň ročne
Európa 1,20 19,90 1,20 19,90
svet 1,70 19,90 1,70 19,90