Poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie sa uzatvára pre prípad, ak by sa počas cesty niečo nepredvídané stalo. Či už je to náhle ochorenie, úraz, problémy s batožinou alebo spôsobená škoda, ktorú musíte zaplatiť. Poistenie do zahraničia môže všetky tieto, ako aj ďalšie riziká pokryť.

Plány na cestu však môže prekaziť aj udalosť, ktorá nastane ešte na území Slovenska a neumožní vám vycestovať. Preto častým doplnkovým pripoistením do zahraničia, najmä pokiaľ ho uzatvárate dlhšiu dobu pred vycestovaním, býva poistenie storna. Vďaka nemu nemusíte prísť o všetky zaplatené finančné prostriedky.

Cestovné poistenie sa dá uzatvoriť ako jednorazové, ktoré slúži väčšinou na krátkodobé cesty a celoročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom. To znamená, že vaše poistenie do zahraničia platí jeden rok, počas ktorého môžete vycestovať koľkokrát chcete a nemusíte pred každou cestou uzatvárať samostatné cestovné poistenie. Takéto poistenie kryje vždy len určitý počet dní, ktoré sa v zahraničí môžete zdržovať (zväčša 45 až 90 dní).

Ročné ako aj krátkodobé cestovné poistenie si môžete jednoducho a rýchlo uzatvoriť online aj prostredníctvom našej stránky. Kalkulačka cestovného poistenia vám po zadaní základných parametrov cesty zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Najlacnejšie cestovné poistenie nemusí byť to najvhodnejšie, preto si vyberte také, ktoré vašim potrebám vyhovuje najviac. Niektoré poisťovne ponúkajú aj rodinné cestovné poistenie so zľavou.

Čo kryje poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť buď v preddefinovaných balíkoch alebo si ho sami vyskladáte a vyberiete len to, čo skutočne potrebujete. Jednotlivé poisťovne môžu v rámci poistení ponúkať rozdielny rozsah ako aj limity krytia.

Každé poistenie do zahraničia obsahuje poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje výdavky spojené s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou, prevozom a podobne. Cestovné poistenie ich v závislosti od poisťovne môže kryť už od 100 000 EUR až po skutočne vynaložené náklady (neobmedzené krytie). Niektoré zložky (napríklad zubné ošetrenie, zdravotnícke pomôcky a podobne) mávajú nižšie limity.

Počas dovolenky môže pri rôznych aktivitách ľahko nastať úraz. Bežné ošetrenie je hradené z liečebných nákladov. Ak by však úraz spôsobil trvalé následky, nebodaj smrť, liečebné náklady nekryjú dodatočnú kompenzáciu. Ak sa tohoto rizika obávate, môžete svoje cestovné poistenie rozšíriť aj o pripoistenie úrazu. Zabezpečí vám finančné odškodnenie až do výšky 40 000 EUR.

Dôležitou súčasťou pri cestách je aj poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, ktoré môžete niekomu inému spôsobiť na majetku alebo zdraví. Poistenie do zahraničia si o túto zložku môžete rozšíriť vo všetkých poisťovniach. Niektoré v rámci pripoistenia ponúkajú aj právnu ochranu. Cestovné poistenie môže kryť vzniknuté škody až do výšky 300 000 EUR.

Poistenie batožiny zabezpečí finančnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Súčasťou býva aj poistenie cestovných dokladov. Cestovné poistenie s poistením batožiny stanovuje celkový limit krytia ako aj limit plnenia pre jednu vec. Celkové poistné krytie môže byť až do výšky 4 000 EUR.

Cestovné poistenie v jednotlivých poisťovniach

Cestovné poistenie ponúkané jednotlivými poisťovňami sa líši. Rozdiely sú jednak v rozsahu poistenia ako aj limitoch samotného krytia. Pri výbere poisťovne nepozerajte len na cenu, ale čo konkrétna poisťovňa kryje a aké má z poistenia výluky, tzn. čo poisťovňa nekryje. V tabuľke sú maximálne poistné sumy pre krátkodobé / ročné poistenie.

(v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz bez obmedzenia 3 000 / 1 500 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 20 mil. 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
ČSOB 300 000 1 500 70 000 40 000 20 000 10 000
Generali 1 mil. 4 000 200 000 200 000 10 000 5 000
Komunálna 250 000 1 000 / 1 500 100 000 50 000 / 100 000 20 000 20 000
Kooperativa 300 000 1 500 150 000 20 000 10 000
Union bez obmedzenia 4 000 / 1 000 300 000 / 100 000 150 000 / 75 000 25 000 15 000
Uniqa 250 000 1 500 200 000 200 000 35 000 35 000
Wüstenrot 350 000 / 450 000 1 500 / 3 000 250 000 / 200 000 100 000 30 000 / 50 000 15 000 / 20 000