Asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú pre PZP aj cestovné poistenie asistenčné služby. Tie môžu byť základné alebo doplnkové, rozšírené. Rozšírené asistenčné služby bývajú za príplatok, prípadne sú súčasťou vyššieho (a teda aj drahšieho) balíka poistenia.

Pri poistnej udalosti v zahraničí bezodkladne kontaktujte asistenčnú spoločnosť alebo poisťovňu.

auto cestovanie
Allianz asistenčná služba +421 2 5012 2222 +421 2 5012 2222
ČSOB asistenčná služba +421 2 4445 0050 +421 2 4445 0050
Generali asistenčná služba +421 2 5857 2266 +421 2 5857 2266
Asistenčná služba Komunálnej poisťovne +421 2 6353 2236 +421 2 4364 1037
Kooperativa asistenčná služba +421 2 6353 2236 +421 2 6820 2060
Union asistenčná služba +420 2 9633 9644 +420 2 9633 9644
Uniqa asistenčná služba +421 2 5825 2188 +421 2 5441 1029
Wüstenrot asistenčná služba +421 2 5788 9333 +421 2 2051 0823

PZP asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú v rámci povinného zmluvného poistenia aj PZP asistenčné služby. Tie môžu byť základné a rozšírené, ktoré bývajú za príplatok alebo sú súčasťou vyššieho balíka poistenia.

Medzi najbežnejšie ponúkané služby patria:

 • oprava auta na mieste
 • odtiahnutie vozidla, ak oprava na mieste nie je možná
 • úschova nepojazdného auta
 • poskytnutie náhradného vozidla
 • preprava posádky
 • náklady na ubytovanie pri dlhšie trvajúcej oprave
 • výmena pneumatiky pri defekte
 • doručenie paliva prípadne jeho výmena
 • otvorenie vozidla a výmena zámky na dverách
 • asistencia pri vybitej autobatérii
 • poskytovanie informácií

Poisťovne ponúkajú aj ďalšie doplnkové PZP asistenčné služby. Ich podrobný prehľad a limity plnenia si môžete pozrieť v informáciách o asistenčných službách jednotlivých poisťovní na našej stránke.

oprava odtiahnutie úschova náhradné vozidlo preprava osôb ubytovanie pneumatiky palivo kľúče autobatéria
Allianz     RAS* RAS*   RAS* RAS* RAS*
ČSOB                    
Generali                   ORG*
Komunálna poisťovňa                  
Kooperativa                  
Union               ORG* ORG*  
Uniqa             ORG* ORG* ORG*
Wüstenrot               ORG* ORG*  

RAS – rozšírená asistencia (v balíkoch Plus, Extra a Max)
ORG – zorganizuje, celé náklady hradí vodič

Asistenčné služby pri cestovnom poistení v zahraničí

V zahraničí sú k cestovnému poisteniu ponúkané základné asistenčné služby, ktoré sa môžu v jednotlivých poisťovniach líšiť. Ponúkané za príplatok môžu byť aj doplnkové asistenčné služby. S rozsahom služieb konkrétnej poisťovne sa môžete oboznámiť v informáciách o asistenčných službách jednotlivých poisťovní na našej stránke..

K najčastejším základným asistenčným službám patria:

 • poskytnutie rady, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa v prípade potreby obrátiť
 • zabezpečenie ošetrenia, vyšetrenia a liečby lekárom
 • zaslanie nevyhnutných liekov a liečebných pomôcok v prípade ich nedostupnosti na mieste
 • vyslanie lekára alebo zdravotnej sestry na ošetrenie alebo vykonanie lekársky predpísaných zdravotných úkonov
 • výber najvhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia v prípade hospitalizácie a prevoz do zariadenia
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave a kontrola spôsobu a priebehu liečby
 • repatriácia, ak to zdravotný stav umožňuje
 • informovanie blízkej osoby alebo osoby v rodinnom pomere
 • tlmočenie personálu zdravotníckeho zariadenia
 • repatriácia telesných pozostatkov v prípade smrti