NovinkyCestovanie

Oplatí sa celoročné cestovné poistenie?

19. apríla 2024

Cesty do zahraničia bývajú automaticky spájané s uzatvorením cestovného poistenia. Keby sa náhodou niečo nepredvídané stalo. Pre tých, ktorí cestujú častejšie, je určené ročné cestovné poistenie. Častokrát býva výhodnejšie ako bežné krátkodobé. Jednak cenou ako aj tým, že na neho nemusíte pred každou cestou myslieť. Asistenčné služby v cestovnom poistení ponúkajú pomoc pri nečakaných situáciách.

Pri uzatváraní ročného poistenia je dôležité rozhodnúť sa, kam všade budete pravdepodobne cestovať, a tým vybrať pre poistenie správnu destináciu. Rozdiel v cene je totiž značný. Preto ak väčšinou cestujete v rámci Európy a občasne sa pritrafí aj mimo nej, môže byť výhodnejšie uzatvoriť si ročné poistenie iba pre Európu a v prípade cestovania do iných krajín si pre danú cestu uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie. V niektorých poisťovniach je poistenie automaticky pre celý svet.

Ak máte radi turistiku v horských oblastiach Slovenska, prípadne viackrát do roka chodíte lyžovať, celoročné poistenie si môžete uzatvoriť aj pre poistenie na Slovensko.

Čo zahŕňa ročné cestovné poistenie

Základnou zložkou ročného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Pri výbere poistenia by maximálny limit poistného krytia mal hrať dôležitú úlohu. Kým v rámci Európy vám postačuje nižší limit, čo prakticky spĺňajú všetky poisťovne, pri poistení do celého sveta to už stačiť nemusí. V niektorých krajinách (napríklad USA alebo Kanada) sa liečebné náklady môžu vyšplhať do vysokých súm. Preto je namieste vybrať si poisťovňu s vysokým krytím v prípade potreby.

Allianz cestovné poistenie a Union cestovné poistenie ponúkajú krytie liečebných nákladov do výšky skutočne vynaložených nákladov, preto nemusíte mať obavy. Vysoké krytie (do výšky 20 mil. EUR) poskytuje aj AXA cestovné poistenie. Ostatné poisťovne poskytujú strop plnenia v nižších sumách (100 tisíc až 1 mil. EUR).

K základnému poisteniu si môžete doplnkovo pripoistiť aj krytie ďalších rizík. Najčastejšími sú poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a úrazu. Jednotlivé poisťovne môžu k ročnému poisteniu ponúkať aj rôzne doplnkové individuálne pripoistenia. Prípadne ponúkajú komplexné balíky obsahujúce rôzne krytie.

Koľko stojí ročné poistenie do zahraničia

Vplyv na cenu ročného poistenia majú viaceré faktory. Hlavnými sú limity poistných súm a či sa poistenie vzťahuje len na Európu alebo celý svet. Celoročné cestovné poistenie ponúkajú všetky poisťovne. Základné porovnanie si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke, ktorá zobrazuje najnižšiu možnú cenu ročného poistenia.

(v EUR) destinácia trvanie jednej cesty liečebné náklady cena od
Allianz Európa / svet max. 45 – 365 dní 220 000 – bez obmedzenia 50,40
AXA Európa / svet max. 90 dní 100 000 – 20 mil. 43,69
ČSOB Európa / svet max. 60 – 90 dní 150 000 – 300 000 17,10
Generali svet max. 90 dní 300 000 – 1 mil. 27,49
Komunálna Európa / svet max. 45 – 90 dní 250 000 38,00
Kooperativa svet max. 40 – 90 dní 100 000 – 300 000 39,00
Union Európa / svet max. 45 – 180 dní 250 000 – bez obmedzenia 19,96
Uniqa svet max. 45 dní 250 000 19,90
Wüstenrot svet max. 45 dní 225 000 – 450 000 39,00