NovinkyCestovanie

Asistenčné služby v cestovnom poistení

15. februára 2024

Cestujete na dovolenku a rozmýšľate, či ste na niečo nezabudli? Občas sa stane, že si na poslednú chvíľu spomeniete na cestovné poistenie, čo nemusí byť problém, lebo poisťovne ho ponúkajú na uzavretie aj s okamžitou platnosťou. A uzavrieť si ho môžete aj tesne pred odchodom, prípadne cestou v aute, kým ešte neprekročíte štátnu hranicu.

Poisťovne v rámci cestovného poistenia ponúkajú buď samostatné poistenie liečebných nákladov, alebo spolu s doplnkovými pripoisteniami, ktoré môžete prikupovať samostatne alebo v preddefinovaných balíkoch. Najčastejšími sú poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti, dlhšiu dobu pred vycestovaním je dobré pozrieť si aj poistenie storna.

Súčasťou cestovného poistenia u všetkých poisťovní sú aj asistenčné služby. Najlepšia dovolenka je vtedy, ak ich nebudete musieť využiť, ale predsa len sa môže stať, že vás počas cesty niečo postretne. A práve vtedy bude vhodné, ak ich máte po ruke. K dispozícii sú vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celého vášho pobytu. A bez problémov sa dohovoríte v slovenskom alebo českom jazyku.

Aké služby mám v rámci asistencie k dispozícii?

Ponuka jednotlivých poisťovní sa pri asistenčných službách môže líšiť. Niektoré ponúkajú jeden asistenčný balík, niektoré ich majú rozdelené na základné a doplnkové (rozšírené) asistenčné služby, ktoré môžu byť k dispozícii za príplatok, alebo sú súčasťou vyššieho balíka poistenia.

Porovnanie asistenčných služieb si môžete pozrieť pri uzatváraní poistenia na našej stránke, kde vám po zadaní základných parametroch vašej cesty (kto, kedy a kam cestuje) zobrazíme porovnanie cestovného poistenia s prehľadnými doplnkovými informáciami vrátane rozsahu asistencie. Podrobný prehľad si môžete pozrieť aj na stránkach venovaných asistenčným službám jednotlivých poisťovní.

Čo je základom každej asistenčnej služby?

Základné asistenčné služby sa primárne zameriavajú na pomoc v prípade úrazu, choroby, prípadne úmrtia poistenej osoby, teda na asistenciu súvisiacu s poistením liečebných nákladov. Rozšírené asistenčné služby sa doplnkovo týkajú aj batožiny, cestovných dokladov, zodpovednosti, právnej pomoci a podobne.

Súčasťou vášho cestovného poistenia môže byť aj poistenie vášho auta, bicykla, domáceho miláčika alebo domácnosti. V tom prípade máte k dispozícii napríklad aj asistenčné služby v prípade dopravnej nehody, krádeže, nepojazdného bicykla prípadne pomoci pri ochrane vášho majetku počas neprítomnosti.

Najčastejšie sú základné asistenčné služby zamerané na:

  • pomoc pri výbere vhodného zdravotníckeho zariadenia
  • zabezpečenie vyšetrenia, ošetrenia, liečby, hospitalizácie
  • zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok
  • prevoz do zdravotníckeho zariadenia alebo miesta pobytu, repatriáciu
  • vyslanie lekára alebo zdravotnej sestry
  • informovanie o zdravotnom stave, blízkej osoby
  • tlmočenie

Každopádne platí, čokoľvek sa počas vašej cesty stane, volajte asistenčnú službu. Majú dostatočné skúsenosti na to, aby vám so vzniknutou situáciou pomohli.

Ponuky jednotlivých poisťovní

Súčasťou Allianz cestovného poistenia sú základné Allianz asistenčné služby. Doplnkové pripoistenia (úraz, batožina, zodpovednosť) sa predávajú spolu v rámci jedného balíka. S týmto balíkom dostanete k dispozícii aj doplnkové asistenčné služby, ktoré rozširujú pomoc asistenčnej služby aj na ďalšie oblasti. K dispozícii sú na tel. čísle +421 2 5012 2222.

Union asistenčné služby vám pomôžu pri liečebných nákladoch, záchrannej činnosti, cestovných dokladoch, zodpovednosti, nepojazdnom vozidle alebo bicykli, prípadne pri prerušení dovolenky a predčasnom návrate domov. K dispozícii sú na tel. čísle +420 2 9633 9644.

Poisťovňa Generali ponúka takisto základné a rozšírené asistenčné služby. Generali asistenčné služby poskytujú aj veterinárnu asistenciu, asistenciu v opustenej domácnosti a doplnkovo si môžete prikúpiť aj autoasistenciu. K dispozícii sú na tel. čísle +421 2 5857 2266.

Wüstenrot asistenčné služby poskytujú informačné služby pred vycestovaním a základnú asistenciu v prípade poistenia liečebných nákladov. K dispozícii ich máte na tel. čísle +421 2 2051 0823.